Editörden

Editörden
 • M. Abdussamet Bozkurt
Med J Bakirkoy 2019; 15: 0-0

Araştırma

Gullain-Barrѐ Sendromu’ndaki Özürlülükte Nötrofil-Lenfosit Oranının Prediktif Değeri
 • Şadiye Gümüşyayla
 • Gönül Vural
Med J Bakirkoy 2019; 15: 187-192 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20171214071335
Preeklamptik Gebelerde Trombosit Endotel Hücre Adezyon Molekülü-1 Ekspresyonu
 • Murat Alan
 • Beril Gürlek
 • Alpay Yılmaz
 • Neşe Lortlar
 • Ahmet Nuri Danışman
Med J Bakirkoy 2019; 15: 193-197 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180326053945
Laparoskopik Transversus Abdominis Plan Bloğu Laparoskopik Sleeve Gastrektomi için Multimodal Analjezide Etkilidir
 • Evrim Kucur Tülübaş
 • Hakan Seyit
 • İpek Bostancı
 • Güray Demir
 • Hilal Köşük
 • Yasemin Tekdöş Şeker
 • Kıvanç Derya Peker
 • Halil Alış
Med J Bakirkoy 2019; 15: 198-203 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180528093003
Çocuk Servisinde Yatan Hastaların Demir Eksikliği Anemisi Açısından Araştırılması
 • Emrah Naiboğlu
 • Sezin Naiboğlu
 • Elif Turan
 • Sadık Sami Hatipoğlu
 • Canan Hasbal Akkuş
Med J Bakirkoy 2019; 15: 204-208 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180604094058
Primer Dismenorede Grup Aerobik Eğitimin Menstrüel Siklus Semptomları Üzerine Etkinliği
 • Eda Akbaş
 • Emin Ulaş Erdem
Med J Bakirkoy 2019; 15: 209-216 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180621103019
Az Gören Hastalarda Charles Bonnet Sendromu Sıklığı
 • Cafer Tanrıverdi
 • Sevil Karaman Erdur
 • Mehmet Selim Kocabora
 • Sultan Yıldız
 • Lütfü Hanoğlu
Med J Bakirkoy 2019; 15: 217-221 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180627100210
Varis Dışı Üst Gastrointestinal Kanamalı Hastaların Demografik Analizi
 • Bahri Abaylı
 • Akkan Avci
 • Begüm Şeyda Avci
Med J Bakirkoy 2019; 15: 222-226 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180802070258
Quervain Tenosinovitinde Kinezyolojik Bantlamanın Etkinliği: Olgu Serisi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • İsmail Eralp Kaçmaz
 • Anıl Koca
 • Can Doruk Basa
 • Vadym Zhamilov
 • Ali Reisoğlu
Med J Bakirkoy 2019; 15: 227-231 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20180815084330
Nadir Meme Tümörleri
 • Nilgün Yıldırım
 • Mehmet Naci Aldemir
 • Melih Şimşek
 • Mehmet Bilici
 • Salim Başol Tekin
Med J Bakirkoy 2019; 15: 232-239 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20180815080623
Tiroit İnce İğne Aspirasyon Biyopsi Sonucu Önemi Belirsiz Atipi Olan Olguların Ameliyat Materyalleri Sonuçları ile Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
 • Hüseyin Eken
 • Eray Kurnaz
 • Mecdi Gürhan Balcı
 • Mithat Kerim Arslan
Med J Bakirkoy 2019; 15: 240-243 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20181016073153
Anterior ve Posterior İliak Kanat Kemik Grefti Donör Bölge Morbiditeleri: Karşılaştırmalı Retrospektif Çalışma
 • Mehmet Ali Talmaç
 • Mehmet Akif Görgel
 • Muharrem Kanar
 • Samet Erinç
 • Ahmet Hamdi Olçar
 • Hacı Mustafa Özdemir
Med J Bakirkoy 2019; 15: 244-249 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20181024012248
Karpal Tünel Sendromu-Metabolik Sendrom İlişkisi
 • Şule Umut Aydemir
 • Aysel Tekeşin
 • Ahmet Yıldırım
Med J Bakirkoy 2019; 15: 250-258 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20181227115429
Pilonidal Sinüs Morfolojisinin Cerrahi Seçim Üzerindeki Etkileri
 • Alpen Yahya Gümüşoğlu
 • Süphan Ertürk
Med J Bakirkoy 2019; 15: 259-264 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20190117060657
Doğum Deneyimi Anketinin Türkçe Versiyonu: Güvenilirlik ve Geçerlilik Değerlendirmesi
 • Rojjin Mamuk
 • Nevin Şahin
 • Melike Dişsiz
Med J Bakirkoy 2019; 15: 265-271 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20190123082356
Helicobacter Pylori Pozitif Duodenal Ülserli ve Nonülser Dispepsili Hastalarda Atrofik Gastrit ve İntestinal Metaplazi Sıklığı
 • Şebnem İzmir Güner
 • Murat Tuncer
Med J Bakirkoy 2019; 15: 272-279 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20190330031302
Amyloid A Amiloidozlu Hastalarda Serum Fetuin-A Seviyesi Subklinik Ateroskleroz ile İlişkili Değildir
 • Ali Bakan
 • Sebahat Alışır Ecder
Med J Bakirkoy 2019; 15: 280-286 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20190406062918
Hemifasyal Spazm Hastalarında D Vitamini Düzeylerinin Hastalık Şiddetine Etkisi
 • Burcu Yüksel
 • Fatma Genç
Med J Bakirkoy 2019; 15: 287-291 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20190419093249
Özel Bir Hastanede Gram-negatif Bakteri İzolatlarında Antibiyotik Direncinin Değerlendirilmesi
 • Aslıhan Demirel
Med J Bakirkoy 2019; 15: 292-298 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20190418092629
İntrahepatik Safra Kanal Hastalığında Etiyolojik ve Klinik Bulguların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
 • Hasret Ayyıldız Civan
Med J Bakirkoy 2019; 15: 299-303 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20190424074957
Semptomatik Renal Anjiyomyolipomların Transarteriyel Embolizasyonu
 • Aysun Erbahçeci Salık
Med J Bakirkoy 2019; 15: 304-309 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20190525120136
Laparoskopik Kolon Cerrahisinin Postoperatif Böbrek Fonksiyonları Üzerine Etkisi
 • Halime Hanım Pence
 • Özlem Zeliha Sert
 • Hilmi Bozkurt
 • Mustafa Duman
 • Erdal Polat
Med J Bakirkoy 2019; 15: 310-315 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20190621063334

Erratum

Erratum
Med J Bakirkoy 2019; 15: 316-316 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.00100