ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
 
1   Erken romatoid artrit hastalarının klinik ve ultrasonografik bulguları: 18 aylık takip çalışması
  Halil Harman, Ibrahim Tekeoglu
     
2   Acil servis kullanımında ırk temelli ayrımcılık; kantitatif bir çalışma
  Mahdis Mostajabi
     
3   Laparoskopik kolesistektomi operasyonlarında farklı basınçlarda intraperitoneal verilen co2 insuflasyonunun hemodinamik parametreler üzerine etkisinin uscom (non-ınvaziv ultrasonografik kardiyak output monitörü) ile değerlendirilmesi
  Vedat Kendir
     
4   Sentetik polyester ligament ile akromioklavikuler eklem çıkığı tedavisi
  Engin Çetinkaya, Murat Gül, Raşit Özcafer, Umut Yavuz, Osman Lapçin, Bilge Özkan, Yavuz Kabukçuoğlu
     
5   Yönetici hemşirelerde hemşirelik imajı ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi
  Handan Kartal, Filiz Kantek
     
6   Düşük gelir düzeyine sahip bir bölgede çocukluk çağı örselenme yaşantılarının değerlendirilmesi
  Medine Ayşin Taşar, Çağatay Özcan, Rukiye Ünsal Saç
     
7   2015-2016 Yılları arasında premature retinopatisi sıklığının ve ana risk faktörlerinin değerlendirilmesi
  Erdem Eriş, İrfan Perente, Zeynep Seymen, Aslı Vural, Gürkan Erdoğan, Umut Onur, Ulviye Yigit, Tülin Öğreden, Mehmet Emin Sucu, Gülşah Gümüş
     
8   Gestasyonel diyabetik anne bebeklerinde kalp fonksiyonlarının ekokardiyografik bulguları ve somatomedin-c ile ilişkisi
  Helen Bornaun, Reyhan Dedeoğlu, Esin Yıldız Aldemir, Savaş Dedeoglu, Erkan Erfidan, Gökçen Kamış, Aylin Öztarhan
     
9   Bilateral kasık fıtıklarında transabdominal preperitoneal onarım: tek merkez deneyimi
  Mustafa Haksal, Nuri Okkabaz, Osman Civil, Metin Kement, Mustafa Oncel
     
10   Telenjiektazik venlerde skleroterapi ve komplikasyonları
  Ali Aycan Kavala, Saygın Türkyılmaz
     
11   Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların kardeşlerinde şimdiki ve yaşam boyu psikiyatrik bozuklukların değerlendirilmesi
  Semra Yılmaz, Tayfun Kara
     
12   Kalsiyum kanal blokerlerinin laringoskopi ve trakeal entubasyona bağlı kardiyovasküler değişikliklere etkilerinin karşılaştırılması
  Zafer Çukurova, Halil Çetingök
     
13   Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları vajinal kanama veya menometrorajili hastalara ne zaman endometrial biyopsi yapmalı? 
  Cihan Comba
     
14   Geriatrik hastalarda akut apandisit ve laparoskopik apendektomi
  Eyüp Gemici, Ahmet Sürek, Murat Çikot, Sezer Bulut, Cevher Akarsu, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Mehmet Emin Güneş
     
 


Dergimizin Yer Aldığı Dizinler

Scopus
Embase
Ebsco Academic Search Complete
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals
Summon Serial Solutions
Ulrich's Database
Open J-Gate
CINAHL
Journalindex.net
Researchbib
Journaltocs
Worldcat
HINARI
ScopeMed
Akademik Dizin
Index Scholar
TÜBİTAK Türk Tıp Dizini
Türkiye Atıf Dizini
Türk Medline