Derleme

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonuna Yaklaşımda Yenilikler
 • Nuran Başoğlu
 • İsmail İşlek
Med J Bakirkoy 2019; 15: 317-322 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20170810012213
Bariatrik Cerrahide Beslenme İlkeleri
 • Nazlı Batar
Med J Bakirkoy 2019; 15: 323-332 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180905085537
Polikistik Over Sendromu Oluşturmak için Kullanılan Deneysel Hayvan Modelleri
 • Aytekin Tokmak
 • Duygu Tuğrul Ersak
 • Ayşe Şahin
Med J Bakirkoy 2019; 15: 333-338 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20181003091321

Araştırma

Çocuk Servisine Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısı ile Yatan Hastaların D Vitamini ve B12 Eksikliği Yönünden Araştırılması
 • Emrah Naiboğlu
 • Sezin Naiboğlu
 • Elif Turan
 • Canan Hasbal Akkuş
 • Sami Hatipoğlu
Med J Bakirkoy 2019; 15: 339-344 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180604095704
Lateral Epikondilit’de Ekstrakorporal Şok Dalga Tedavisinin Etkinliği
 • İbrahim Halil Erdem
 • Nil Sayıner Çağlar
Med J Bakirkoy 2019; 15: 345-351 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20181001063630
Perkütan Ablasyon Yapılan Osteoid Osteomalarda Eş Zamanlı Biyopsi Mutlak Gereklilik Midir?
 • Barış Gülenç
 • Zeynep Güngören
 • Cengiz Erol
 • Ahmet Murat Bülbül
Med J Bakirkoy 2019; 15: 352-356 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20181010013541
İstanbul Avrupa Yakasında Yaşayan Glokom Hastalarında Yaş Gruplarına Göre Farkındalık ve Tedaviye Uyum
 • Hatice Nur Tarakçıoğlu
 • Ayşegül Mavi Yıldız
 • Ozan Sonbahar
 • Ulviye Yiğit
 • Abdullah Özkaya
Med J Bakirkoy 2019; 15: 357-361 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20181025062426
ST Segment Yükselmesiz Akut Koroner Sendromda hs-cTnT ile Serum Bilirubin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 • Emrah Ermiş
 • Hakan Uçar
Med J Bakirkoy 2019; 15: 362-367 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20181031045809
Üst Ekstremite Cerrahisinde Brakiyal Pleksus Sinir Bloklarının Postoperatif Ağrı Skorlarına Etkisi
 • Gökhan Sertçakacılar
 • Yaser Pektaş
 • Mehmet Süleyman Sabaz
 • Halil Çetingök
 • Evrim Kucur Tülübaş
 • Zafer Çukurova
 • İpek Bostancı
Med J Bakirkoy 2019; 15: 368-375 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20181207094111
Ortopedik Alt Ekstremite Cerrahisinde Analjezi Amacıyla Yapılan Blokların Etkinliğinin Geriye Dönük İncelenmesi
 • Gökhan Sertçakacılar
 • Yaser Pektaş
 • Halil Çetingök
 • Mehmet Süleyman Sabaz
 • İpek Bostancı
 • Zafer Çukurova
 • Gülsüm Oya Hergünsel
Med J Bakirkoy 2019; 15: 376-382 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20181207100323
Double J Stentin Erkek ve Eşlerinin Cinsel Yaşamları Üzerine Etkisi
 • Coşkun Kaya
 • Aykut Aykaç
 • Yeliz Kaya
Med J Bakirkoy 2019; 15: 383-387 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20190209044758
Gerilim Tipi Baş Ağrısı Olan Çocuklarda Vitamin B12 Eksikliği: Olgu-kontrol Çalışması
 • Gonca Bektaş
 • Melike Ersoy Olbak
 • Emine Ergül Sarı
 • Soner Erdin
 • Yüksel Gülen Çiçek
Med J Bakirkoy 2019; 15: 388-392 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20190429082900
Sağlıkta Şiddetin Beyaz Kod Verileri ile Değerlendirilmesi
 • Özlem Polat
 • Musa Çırak
Med J Bakirkoy 2019; 15: 393-398 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.20190918115436

Erratum

Erratum
Med J Bakirkoy 2019; 15: 399-399 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.002

Diğer

2019 Hakem Dizini
Med J Bakirkoy 2019; 15: 0-0
2019 Yazar Dizini
Med J Bakirkoy 2019; 15: 0-0
2019 Konu Dizini
Med J Bakirkoy 2019; 15: 0-0