Editörden

Editörden
 • Cevdet Erdöl
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 0-0

Araştırma

Alpha-İnterferon Tedavisinden Önce İran, Khoy Şehrindeki Hepatit B Sırasında Tiroid Fonksiyon Endekslerinin (T3, T4, a-Tpo, Tg, a-Tg) İncelenmesi
 • Hajer Jafarpour
 • Kaveh Azimzadeh
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 1-4 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2017.20171130025332
Gebelerde Doğum ile ilgili Bilgi Düzeyi ve Doğum Korkusunun Değerlendirilmesi
 • Sevil Şahin
 • Döndü Sevimli Güler
 • Kevser Özdemir
 • Alaettin Ünsal
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 5-14 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2017.20170603015031
Daha Azı Da Mümkün: Düşük Akımlı Anestezide Akım Hızlarının Güvenlik Sonlanımları Üzerine Etkisi
 • Ali Bestami Kepekçi
 • Derya Özden Omaygenç
 • İbrahim Oğuz Karaca
 • Serkan Telli
 • Serkan Yücepur
 • Ecder Özenç
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 15-23 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2017.20171005064643
Cerrahi Başarısızlık Riski Yüksek Olan Glokomlu Hastalarda Mitomisin C Kullanılarak Yapılan Trabekülektomi
 • Aslı Değer Vural
 • Süleyman Kuğu
 • Aysu Karatay Arsan
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 24-28 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180105070450
Meme Kanserli Hastalarda Üst Ekstremite Sorunları ve Yaşam Kalitesi
 • Emel Yılmaz
 • Teoman Coşkun
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 29-37 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180110090353
Primer Retroperitoneal Tümörlü Olguların Analizi
 • Müjgan Çalışkan
 • İsmail Evren
 • Aylin Acar
 • Mithat Ekşi
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 38-40 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180117072501
Tek Taraflı Mezial Temporal Sklerozda Karşı Taraf Hipokampüsün Volüm Değerlendirmesi
 • Ayşegül Sarsılmaz
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 41-46 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180206065259
Prediyabetik Bireylerin Serum Rezistin Seviyeleri
 • İrem Bilgetekin
 • Kamil Gönderen
 • Seyfettin Üstünsoy
 • Mehmet Yıldız
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 47-54 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180226011446
Pediyatrik Rehabilitasyon Servisinde Yatan Hastaların Değerlendirilmesi
 • Mustafa Aziz Yıldırım
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 55-59 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180304084931
Yüksek Derece Antenatal Hidronefroz Olgularının Postnatal Değerlendirimi ve Sonuçları
 • Ünsal Özkuvancı
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 60-64 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180521070850
Retansiyon Kistleri ile Rinosinüzit Korelasyonu
 • Selçuk Güneş
 • Ayşe Öznur Akidil
 • İrem Erdem
 • Burak Olgun
 • Mustafa Çelik
 • Zahide Mine Yazıcı
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 65-68 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20181016121019
Sindesmoz Yaralanmalarında Sindesmoz Vidasının Akıbeti
 • Emre Baca
 • Burak Belen
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 69-75 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20181128085002
Mide Kanseri Prognozunda Metastatik Lenf Nodu Oranı (Nratio) TNM Sınıflamasından Bağımsız Bir Parametredir
 • Süleyman Bademler
 • Muhammed Üçüncü
 • Türker Bulut
 • Oktar Asoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 76-86 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20181213074140
Benign Prostat Hiperplazisi Nedeniyle Açık Prostatektomi Geçiren Hastalarda İnsidental Prostat Kanseri ve Özellikleri
 • Ekrem Güner
 • Kamil Gökhan Şeker
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 87-90 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20181219031450
Alt Ekstremite Venöz Yetmezliğinde Endovenöz Radyofrekans Ablasyon Uygulanan Hastalarda Orta ve Uzun Dönem Sonuçlarımız
 • Yusuf Kuserli
 • Ali Aycan Kavala
 • Saygın Türkyılmaz
 • Burak Açıkgöz
 • Hakan Bahadır
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 91-95 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20190204090151
Singulum Demeti: Üç Boyutlu Mikro Yapının Fiber Diseksiyon ile Gösterilmesi
 • Abuzer Güngör
 • Ozan Haşimoğlu
 • Musa Çırak
 • Buruç Erkan
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 96-102 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20190204073703
Şizofreni Hastalarında Fiziksel Hastalık Ek Tanıları ve Ölüm Nedenleri: Geriye Dönük Tanımlayıcı Bir Çalışma
 • Derya İpekçioğlu
 • Burcu Kök Kendirlioğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 103-109 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20190214042203
Pediyatrik Çölyak Hastalarının Nörolojik ve Psikososyal Değerlendirilmesi: Diyete Uyumları-Olgu Kontrol Çalışması
 • Edibe Pembegül Yıldız
 • Hasret Ayyıldız Civan
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 110-114 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20190119060348
Lomber ve Femoral Osteoporoz Tanısında Çift X-Ray Absorbsiyometre (DEXA) İle Kantitatif Bilgisayarlı Tomografi (KBT) Yöntemlerinin Biyokimyasal Belirteçlerle Birlikte Değerlendirilmesi
 • Mualla Biçer Gençbay
 • Nilgün Işıksaçan
 • Neşe Ölmez Sarıkaya
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 115-122 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20190125101336

Olgu Sunumu

Sternotomi Skarından Köken Alan ve Tiroid İnvazyonu Gösteren Skuamöz Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu
 • Gökhan Pösteki
 • Alican Güreşin
 • Veysel Sarı
 • Sertaç Ata Güler
 • Nihat Zafer Utkan
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 123-125 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180221112130