Editörler Kurulu

Sahibi
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi

Yazı İşleri Müdürü
Dr. Nuri Alper Şahbaz

Editörler
Doç. Dr. Sadık Sami Hatipoğlu
Doç. Dr. Mehmet Abdussamet Bozkurt

Yardımcı Editörler
Dr. Pınar Açar
Dr. Gonca Bektaş