Editörler Kurulu

Sahibi
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi

Yazı İşleri Müdürü
Dr. Nuri Alper Şahbaz

Editörler
Doç. Dr. Sadık Sami Hatipoğlu
Doç. Dr. Mehmet Abdussamet Bozkurt