Editörler Kurulu

Sahibi
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi adına
Dr. Mehmet Emin Güneş

Yazı İşleri Müdürü
Dr. Nuri Alper Şahbaz

Editörler
Dr. Mehmet Emin Güneş
Doç. Dr. Sadık Sami Hatipoğlu
Doç. Dr. Mehmet Abdussamet Bozkurt