E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
The forensic staging system for iliac crest apophysis provides more detailed clinical follow-up data than Risser classification [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2021; 17(1): 41-47 | DOI: 10.5222/BMJ.2021.85547

The forensic staging system for iliac crest apophysis provides more detailed clinical follow-up data than Risser classification

Can Doruk Basa, Ismail Eralp Kacmaz
Department of Orthopaedics and Traumatology, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

Objective: This study investigated the clinical utility of a “forensic staging system” for iliac crest apophysis ossification widely used in idiopathic scoliosis patients.
Method: Radiographs of 98 scoliosis patients (76 females, 22 males; age range: 5–24 years) were examined and 196 iliac crest apophyses were evaluated.
Results: The forensic staging system has four stages, with substages for stages 2 (2a–c) and 3 (3a–c). Of the 196 iliac crests evaluated, 65 were stage 2 (Risser stage 4–5) and 6 were stage 3 (Risser stage 5).
Conclusion: The forensic staging system for iliac crest apophysis provided more detailed clinical follow-up data. Studies with larger series may help to improve the forensic staging system.

Keywords: classification, orthopedics, pelvis, scoliosis

İliak krest apofizi için adli evreleme sistemi ile Risser sınıflandırmasının karşılaştırması

Can Doruk Basa, Ismail Eralp Kacmaz
S.B.Ü. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, idiyopatik skolyoz hastalarında yaygın olarak kullanılan iliak krest apofiz ossifikasyonunun adli evreleme sistemiyle değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: 98 skolyoz hastasının (76 kadın, 22 erkek; yaş aralığı: 5-24 yaş) radyografileri incelendi ve 196 iliak krest apofizi adli evreleme sistemine göre değerlendirildi.
Bulgular: Adli evreleme sisteminde dört evre ve altı alt evre vardır (1,2a-c,3a-c ve 4). Değerlendirilen 196 iliak kanat grafisinden 65’inin evre 2 (Risser evre 4-5) ve 6’sının evre 3 (Risser evre 5) olduğu saptandı.
Sonuç: İliak krest apofizi için adli evreleme sistemi, daha ayrıntılı klinik takip verileri sağlamıştır. Daha geniş serilerle yapılan çalışmalar, adli evreleme sistemini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: sınıflandırma, ortopedi, pelvis, skolyoz

Can Doruk Basa, Ismail Eralp Kacmaz. The forensic staging system for iliac crest apophysis provides more detailed clinical follow-up data than Risser classification. Med J Bakirkoy. 2021; 17(1): 41-47

Corresponding Author: Ismail Eralp Kacmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale