E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Endovascular Treatment of Intracranial Aneursyms with Flow Diverter Stents [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(1): 9-14 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.47966

Endovascular Treatment of Intracranial Aneursyms with Flow Diverter Stents

Behlül İgüs1, Hakan Selcuk2, Batuhan Kara2, Ali Fırat1, Aysun Erbahceci Salik2
1Baskent University Istanbul Hospital,Department of Radiology,ıstanbul
2Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Radiology, Istanbul,

Introduction

We aimed to present the treatment and follow-up results of 41 patients who were treated for intracranial aneurysm with flow diverter stents.

Materials and Methods

Forty-one patients (Age range 27-68 years) were treated with the flow- diverting devices during January 2010 and January 2014. Aneurysms ranged in size from small to large ( 1-30mm) and include wide-necked aneurysms, multiple, saccular, blister, dissecan,fusiform and recurrent intracranial aneurysms. Control skull X-Ray Graphy was typically performed at 1, 3 and 6 months after treatment. A follow-up digital subtraction angiogram (DSA) was performed first day,6 and 12 months after treatment.

Results

Complete angiographic occlusion was achieved in 36 patients (%88) at follow-up digital subtraction angiogram. Two transient morbidities and one permanent morbidity occurred due to stent thrombosis. There was no mortality observed.

Conclusion

Flow diverter stents are an effective tool in the treatment of large wide neck, high growth rates, and technical problematic aneurysms to treat with conventional endovascular methods.

Keywords: Intracranial aneurysm, Endovascular treatment, Flow-diverter stenting

İntrakraniyal Anevrizmaların Akım Düzenleyici Stentler ile Endovasküler Tedavisi

Behlül İgüs1, Hakan Selcuk2, Batuhan Kara2, Ali Fırat1, Aysun Erbahceci Salik2
1Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi, Radyoloji Bölümü,i̇stanbul
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Radyoloji Bölümü,i̇stanbul

Giriş ve Amaç

Akım düzenleyici stentler yardımıyla intrakraniyal anevrizma tedavisi yapılan 41 hastanın tedavi ve erken dönem takip sonuçlarını sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler

Ocak 2010 ile Ocak 2014 arasında yaş aralığı 27-68 arasında değişen 41 intrakraniyal anevrizmalı hasta akım düzenleyici stent ile tedavileri yapıldı. Anevrizma boyutları küçük ve büyük (Aralık,1-30mm) olmak üzere geniş boyunlu, sakküler, fuziform, blister, dissekan ve rekürens gösteren anevrizmaları içermektedir. Tüm hastalar işlemden sonraki 1, 3 ve 6. ayında direkt kafa grafileri ve tedavinin 1. günü, 6 ve 12. ayında kontrol dijital subtraksiyon anjiyografi (DSA) incelemeleri yapılarak takip edildi.

Tartişma ve Sonuç

Tedavi sonrası kontrol DSA’ da 36 (%88) hastada anevrizma kesesinde tam oklüzyon izlendi. Komplikasyon olarak stent trombozuna bağlı iki hastada geçici morbitide ve bir hastada kalıcı morbitide izlendi. Mortalite izlenmedi. Akım düzenleyici stentler geniş boyunlu, yüksek büyüme oranları bulunan ve teknik problemler nedeniyle endovasküler tedavisi kısıtlı olan anevrizmaların tedavisinde etkili bir araçtır.

Anahtar Kelimeler: intrakraniyal anevrizma, Endovasküler tedavi, Akım düzenleyici Stent,

Behlül İgüs, Hakan Selcuk, Batuhan Kara, Ali Fırat, Aysun Erbahceci Salik. Endovascular Treatment of Intracranial Aneursyms with Flow Diverter Stents. Med J Bakirkoy. 2020; 16(1): 9-14

Corresponding Author: Behlül İgüs, Türkiye
LookUs & Online Makale