E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Evaluation of the Depression, Anxiety Levels and Attitudes of Mothers of Children with Celiac Disease [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(4): 369-373 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.36035

Evaluation of the Depression, Anxiety Levels and Attitudes of Mothers of Children with Celiac Disease

Güzide Doğan1, Şermin Yalın Sapmaz2, Yeliz Çağan Appak1, Masum Öztürk2, Yeşim Yiğit3, Erhun Kasırga1
1Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition,Manisa, turkey
2Celal Bayar University Faculty of Medicine Department of Child psychiatry, Manisa, Turkey
3Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Manisa, Turkey

Objective: In celiac disease, a gluten-free diet is required for lifelong. Difficulties experienced by children with celiac disease can also
negatively affect caregivers. The aim of this study is to evaluate the anxiety and depression of mothers having a child with celiac
disease, and evaluate mothers’ attitude towards their children.
Method: Thirty-six children with celiac disease, their mothers, and 36 healthy controls were included in the study. The Parent Attitude
Research Instrument, State–Trait Anxiety Inventory, and the Beck Depression Inventory were completed by all mothers.
Results: The mothers of children with celiac disease had significantly higher scores in depression and state-trait anxiety than the
mothers of the healthy children. Mothers of children with celiac disease had significantly higher scores in the attitude of overparenting,
authoritarian attitude and attitude of hostility and rejection than the mothers of healthy children.
Conclusion: This study revealed that having a child with celiac disease might have negative effects on mothers and their attitudes
towards their children. Because of psychopathologic risks appropriate psychologic support should be provided for mothers.

Keywords: celiac disease, children, mothers' attitude, psychological state

Çölyak Hastalığı Olan Çocukların Annelerinin Depresyon, Kaygı Düzeyleri ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Güzide Doğan1, Şermin Yalın Sapmaz2, Yeliz Çağan Appak1, Masum Öztürk2, Yeşim Yiğit3, Erhun Kasırga1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı, Manisa
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Manisa

Amaç: Çölyak hastalığında ömür boyu glutensiz diyet gerekmektedir. Çölyak hastalığı olan çocukların yaşadığı zorluklar, bakım veren
kişileri de olumsuz etkileyebilir. Bu çalışmanın amacı, çölyak hastası çocuğu olan annelerin kaygı ve depresyonunu değerlendirmek ve
annelerin çocuklarına karşı tutumunu değerlendirmektir.
Yöntem: Otuzaltı çölyak hastası çocuk ve annesi ile 36 sağlıklı çocuk ve annesi çalışmaya dahil edildi. Aile hayatı ve çocuk yetiştirme
tutumları ölçeği, durumluk sürekli kaygı envanteri ve Beck Depresyon envanteri tüm anneler tarafından dolduruldu.
Bulgular: Çölyak hastası çocukların annelerinin, depresyon ve kaygı düzeyleri, sağlıklı çocukların annelerine göre anlamlı yüksek saptandı.
Aile hayatı çocuk yetiştirme tutum ölçeğinde, aşırı annelik, gereken ilgiyi gösterme, baskı ve disiplin alt boyutlarında, sağlıklı
çocukların annelerine göre anlamlı oranda yüksek puan bulundu.
Sonuç: Bu çalışma çölyak hastalığının çölyaklı çocukların annelerinin yaşamları ve çocuklarına karşı tutumlarını olumsuz yönde etkileyebileceğini gösterdi. Çölyak hastalığı olan çocukların annelerinde psikopatolojik risk görülebileceğinden, annelere uygun psikososyal
destek verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: çölyak hastalığı, çocuklar, annelerin tutumu, psikolojik durum

Güzide Doğan, Şermin Yalın Sapmaz, Yeliz Çağan Appak, Masum Öztürk, Yeşim Yiğit, Erhun Kasırga. Evaluation of the Depression, Anxiety Levels and Attitudes of Mothers of Children with Celiac Disease. Med J Bakirkoy. 2020; 16(4): 369-373

Corresponding Author: Güzide Doğan, Türkiye
LookUs & Online Makale