E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Low Bordetella pertussis Antibody Seroprevalence Among Mothers and Infants [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 103-107 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.30502

Low Bordetella pertussis Antibody Seroprevalence Among Mothers and Infants

Bahar Kural1, Perran Boran2, Esra Devecioğlu Karapınar3, Gülbin Gökçay4, Tijen Eren5, Selim Badur6, Gonca Yilmaz7
1Department of Pediatrics,,Bakirköy Dr. Sadi Konuk Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, Division of Social Pediatrics, Marmara University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Social Pediatrics,Istanbul University Institute of Child Health, Istanbul, Turkey.
4Department of Pediatrics. Istanbul University Istanbul Medical School, Istanbul, Turkey.
5Department of Pediatrics, Koç University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey.
6Emeritus from Istanbul Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Istanbul, Turkey.
7Department of Pediatrics, Dr. Sami Ulus Childrens’ Hospital, Ankara, Turkey.

Objective: The greatest risk of morbidity and mortality from pertussis infection is among infants who are 6 months and younger. Therefore protection from pertussis infection is very important during the first 6 months of life. The aim of the study is to assess Bordetella pertussis antibody titers among infants after two doses of pertussis vaccination at 6 months of age.
Method: This was a prospective, multi-centered cohort study. Paired maternal and infant serum samples were obtained during the first month after delivery and only infant serum samples were again taken at 6 months of age. Serum samples were tested for Bordetella pertussis-IgG by the enzyme linked immunosorbent assay (ELISA).
Results: The study enrolled 209 mother-infant pairs. At one month after delivery 49.7% of mothers and 32.1% of infants had detectable Bordetella pertussis-IgG antibodies. After two doses of DTaP-IPV-Hib vaccine, at 6th months of age, Bordetella pertussis-IgG seroprevalence among infants increased to 43.3%.
Conclusion: After 2 doses of DTaP-IPV-Hib, more than half of the infants at 6 months of age had undetectable Bordetella pertussis-IgG and presumed unprotected against pertussis disease. A new strategy of protecting infants from pertussis must be implemented.

Keywords: Pertussis, maternal antibody, infant antibody, seroconversion

Annelerde ve Bebeklerde Düşük Bordetella pertussis Antikor Seroprevalansı

Bahar Kural1, Perran Boran2, Esra Devecioğlu Karapınar3, Gülbin Gökçay4, Tijen Eren5, Selim Badur6, Gonca Yilmaz7
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
6İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
7Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Ankara, Türkiye

Amaç: Altı aylık ve daha küçük bebekler boğmaca enfeksiyonundan en yüksek morbidite ve mortalite riskine sahiptirler. Bu nedenle boğmaca enfeksiyonundan korunma, yaşamın ilk 6 ayında çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, bebeklerde Bordetella pertussis antikor titrelerini 6 aylıkken iki doz boğmaca aşılamasından sonra değerlendirmektir.
Yöntem: Bu bir prospektif, çok merkezli kohort çalışmasıdır. Doğumdan sonraki ilk ayda anne ve bebek çiftlerinden serum örnekleri alındı ve yine sadece bebek serum örnekleri 6 aylıkken alındı. Serum numuneleri, enzime bağlı immünosorban analizi (ELISA) ile Bordetella pertussis-IgG için test edildi.
Bulgular: Çalışmaya 209 anne-bebek çifti alındı. Doğumdan bir ay sonra annelerin % 49,7'si ve bebeklerin % 32,1'i saptanabilir Bordetella pertussis-IgG antikorlarına sahipti. İki doz DTaP-IPV-Hib aşısından sonra, 6. aylıkken, bebeklerde Bordetella pertussis-IgG seroprevalansı % 43,3'e yükseldi.
Sonuç: İki doz DTaP-IPV-Hib aşısı sonrasında, 6 aylık bebeklerin yarısından fazlasında Bordetella pertussis-IgG saptanmadı ve bunların boğmaca hastalığına karşı korumasız olduğu varsayıldı. Bebekleri boğmacadan korumak için yeni bir strateji uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Boğmaca, anneye ait antikor, bebeğe ait antikor, serokonversiyon

Bahar Kural, Perran Boran, Esra Devecioğlu Karapınar, Gülbin Gökçay, Tijen Eren, Selim Badur, Gonca Yilmaz. Low Bordetella pertussis Antibody Seroprevalence Among Mothers and Infants. Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 103-107

Corresponding Author: Bahar Kural, Türkiye
LookUs & Online Makale