E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Comparison of Emergency and Elective Cesarean Sections in the Breech Presentation: A Case-Control Study [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 132-137 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.27247

Comparison of Emergency and Elective Cesarean Sections in the Breech Presentation: A Case-Control Study

Buğra Coşkun1, Ramazan Erda Pay2, Bora Coskun1, Coskun Şimsir1, Rıza Dur3, Eser Colak4, Kazim Emre Karasahin2
1Yüksek İhtisas University, Department of Obstetrics and Gynecology, Ankara, Turkey
2Health Science University, Gülhane Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Ankara, Turkey
3Health Science University, Etlik Zübeyde Hanım Women Health Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Ankara, Turkey
4Başkent University, Konya Application and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Konya, Turkey

Objective: In this study, we aimed to compare the characteristics and outcomes between the patients who underwent emergency or elective cesarean section (CS) due to breech presentation (BP).
Method: All the patients who underwent cesarean delivery due to BP between January 2016 - December 2018 were included in this retrospective study. BP Patients with any other indication for CS were excluded from the study. Group I; consisting of patients with BP who underwent emergency CS due to cervical dilatation, pain or membrane rupture and Group II; consisting of term pregnant patients who underwent elective CS were compared statistically. The all elective CSs were performed between 08: 00 AM to 05: 00 PM. Also, subgroups were compared according to BP subtypes and cervical opening measurements.
Results: We analyzed 153 BP patients, 29 underwent emergency CS and 124 underwent elective CS delivery. APGAR scores at the 1st / 5th minutes and postoperative hemoglobin values were significantly lower in the emergency CS group than the elective CS group. Also found that the decrease in hemoglobin value before and after the cesarean section was significantly higher, the operation time was significantly longer in the emergency CS group. Also, the median value of the week of emergency cesarean section was 37 weeks, and we found that when the cervical dilatation was 2 cm and above before operation, the drop in hemoglobin value and blood transfusion and neonatal intensive care need were increasing significantly. No significant difference was found between BP subtypes.
Conclusions: Postoperative parameters may be worse in patients with BP who underwent emergency CS due to pain or progression of cervical dilatation. Therefore, clinicians who prefer cesarean delivery in patients with BP, should be very careful against possible emergency operation until the time of the elective operation and also avoid iatrogenic preterm labor.

Keywords: Emergency cesarean, elective cesarean, breech presentation

Makat Prezentasyonda Acil ve Elektif Sezaryenlerin Karşılaştırılması: Vaka Kontrol Çalışması

Buğra Coşkun1, Ramazan Erda Pay2, Bora Coskun1, Coskun Şimsir1, Rıza Dur3, Eser Colak4, Kazim Emre Karasahin2
1Yüksek İhtisas Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD,Ankara, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ankara, Türkiye
4Başkent Üniversitesi, Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Konya, Türkiye

Amaç: Çalışmamızda makat prezentasyon (MP) endikasyonuyla acil ya da elektif sezaryen (CS) olan hastaların özelliklerini karşılaştırıp, ne gibi klinik yansımaları olduğunu ortaya koymayı amaçlandı.
Yöntem: Ocak 2016 - Aralık 2018 tarihleri arasında MP endikasyonuyla sezaryen doğum gerçekleştiren hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. MP yanında herhangi başka bir endikasyonla CS uygulanan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Doğum eylemi başlaması şüphesiyle (Effasman ve/veya dilatasyon ilerlemesiyle, kardiotokografide düzenli aralıklarla 10 dakikada 3 ve daha çok 25 mmhg üstü kontraksiyon olması) ya da membran rüptürü sebebiyle acil sezaryan kararı verilen 29 hastadan oluşan Grup I ile herhangi bir ek problemi olmayıp 38. Hafta sonrasında saat 08: 00-17: 00 arasında elektif olarak sezaryen doğum yapan 124 hastadan oluşan Grup II istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Ayrıca MP subtipleri ve servikal açılma dercesine göre gruplar arasındaki farklar da karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmamızda acil sezaryan olan MP gebelerde anlamlı olarak 1. ve 5. dakika APGAR skorları ile postoperatif hemoglobin değerinin daha düşük, sezaryen öncesine göre hemoglobin değerindeki düşüşün daha fazla, ve ayrıca operasyon süresinin daha uzun olduğunu buldundu. Ayrıca acil sezaryen ihtiyacı haftasının median değeri 37. hafta olup, CS öncesi servikal dilatasyon 2 cm ve üstünde olduğunda hemoglobin değerindeki düşüşün arttığını ve ES transfüzyonu ile yenidoğan yoğun bakım ihtiyacının artmakta olduğunu gördük. MP subtipleri arasında fark izlenmedi.
Sonuç: Sancı ya da servikal açılma şüphesi nedeniyle acil sezaryen olan MP gebelerde postoperatif parametreler daha olumsuz yönde olabilmektedir. Bu yüzden MP gebeliklerde elektif CS doğumu tercih eden klinisyenlerin bir yandan elektif operasyon zamanına kadar olası acil bir operasyon hakkında dikkatli olması gerekirken bir yandan da iatrojenik preterm doğumdan kaçınmanın önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Acil sezaryen, elektif sezaryen, makat prezentasyon

Buğra Coşkun, Ramazan Erda Pay, Bora Coskun, Coskun Şimsir, Rıza Dur, Eser Colak, Kazim Emre Karasahin. Comparison of Emergency and Elective Cesarean Sections in the Breech Presentation: A Case-Control Study. Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 132-137

Corresponding Author: Buğra Coşkun, Türkiye
LookUs & Online Makale