E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
The “New” Problem of Humanity: New Coronavirus (2019-nCoV / COVID-19) Disease [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(1): 1-8 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.22931

The “New” Problem of Humanity: New Coronavirus (2019-nCoV / COVID-19) Disease

Nevin Hatipoğlu
SBÜ Bakırköy Dr Sadi Konuk SUAM, Clinics of Children’s Health and Diseases İSTANBUL

(TAMAMLANACAK)

Keywords: 2019-nCoV, COVID-19, coronavirus disease, novel coronavirus

İnsanlığın “Yeni” Sorunu: Yeni Koronavirüs (2019-nCoV / COVID-19) Hastalığı

Nevin Hatipoğlu
SBÜ Bakırköy Dr Sadi Konuk SUAM, Çocuk Kliniği, İSTANBUL

(TAMAMLANACAK)

Anahtar Kelimeler: 2019-nCoV, COVID-19, koronavirüs hastalığı, yeni koronavirüs

Nevin Hatipoğlu. The “New” Problem of Humanity: New Coronavirus (2019-nCoV / COVID-19) Disease. Med J Bakirkoy. 2020; 16(1): 1-8

Corresponding Author: Nevin Hatipoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale