E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Endoscopy Assisted Laparoscopic Resection for Gastric Submucosal Tumors Located Within 5cm From The Esophagogastric Junction; Combined Surgery at Difficult Localization [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(4): 379-384 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.97759

Endoscopy Assisted Laparoscopic Resection for Gastric Submucosal Tumors Located Within 5cm From The Esophagogastric Junction; Combined Surgery at Difficult Localization

Erol Piskin, Osman Aydin, Yigit Mehmet Ozgun, Muhammet Kadri Colakoglu, Volkan Oter, Tahsin Dalgic, Erdal Bostanci
Depatmenet of Gastroenterological Surgery, Ankara City Hospital, Health of Science University, Ankara, Turkey

Objective: Removal of the lesion with safe surgical margins is often sufficient including GISTs. Endoscopic resections can become challenging or impossible even if the tumor was located near esophagogastric junction. Performing gastrectomy for these mostly benign lesions will also be a rather brutal treatment method in most cases.Therefore, alternative minimal invasive resection techniques and their reliability should be evaluated.
The aim of this study is to evaluate the efficacy and safety of endoscopy-assisted laparoscopic transgastric resection method in proximally located submucosal tumors.
Materials and methods: Transgastric combined endoscopic and laparoscopic surgery (CELS) with intragastric port was performed in one patient and Transgastric CELS with gastrotomy was performed in six patients who had tumor located near esophagogastric junction at XXX Hospital between February 2019 and February 2020.
Results: The patients were included 3 men and 4 women with and average age of 45.8 years (range 25-70). In five of the cases, four ports and nathanson retractor were used for liver retraction. While three ports were used in one patient, the stomach was suspended with traction suture. In one patient, 5 ports were used. The average operation time was 88 minutes (range 59-140 min). While gastrostomy line was closed with linear stapler in two patients, laparoscopic hand sewing method was used in the remaining patients. No patient had intraoperative complications.
Conclusion:
We strongly suggest that the laparoscopic transgastric resection approach for submucosal tumors close to the gastroesophageal junction, is a feasible and safe method, when used in combination with endoscopy.

Keywords: Esophagogastric Junction, Gastric Submucosal Tumors, Transgastric combined endoscopic and laparoscopic surgery.

Özofagogastrik Bileşkeye 5cm Yakınlıkta Yerleşen Mide Submukozal Tümörlerde Endoskopi Destekli Laparoskopik Rezeksiyon; Zor Lokalizasyonda Kombine Cerrahi

Erol Piskin, Osman Aydin, Yigit Mehmet Ozgun, Muhammet Kadri Colakoglu, Volkan Oter, Tahsin Dalgic, Erdal Bostanci
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Submukozal Tumorlerde güvenli cerrahi sınırlar ile lezyonun çıkarılması genellikle GIST'ler dahil olmak üzere yeterlidir. Endoskopik rezeksiyonlar, tümör özofagogastrik bileşkenin yakınında bulunduğunda zor veya imkansız hale gelebilir. Çoğunlukla iyi huylu bu lezyonlar için gastrektomi yapmak gereğinden fazla bir tedavi yöntemi olacaktır, bu nedenle alternatif minimal invaziv rezeksiyon teknikleri ve bunların güvenilirliği değerlendirilmelidir.
Bu çalışmanın amacı, proksimal yerleşimli submukozal tümörlerde endoskopi yardımlı laparoskopik transgastrik rezeksiyon yönteminin etkinliğini ve güvenliğini değerlendirmektir.
Gereç ve yöntem: Şubat 2019 - Şubat 2020 tarihleri arasında XXX Hastanesi'nde özofagogastrik bileşke yakınında submukozal tümörü olan hastalardan 1’ine intragastrik port ile transgastrik kombine endoskopik ve laparoskopik cerrahi (CELS), diğer 6 hastaya gastrotomi ile Transgastrik CELS uygulandı.
Bulgular: Yaş ortalaması 45,8 yıl (25-70 aralığında) olan 3 erkek ve 4 kadın hasta çalışmaya dahil edildi. Vakaların beşinde, karaciğer retraksiyonu için dört port ve nathanson retraktörü kullanıldı. Bir hastada üç port kullanıldı ve mide traksiyon sütürü ile askıya alındı. Bir hastada 5 port kullanıldı. Ortalama operasyon süresi 88 dakika (dağılım 59-140 dakika) idi. İki hastada gastrostomi hattı lineer stapler ile kapatılırken, kalan hastalarda laparoskopik olarak sütütrasyon sağlandı. Hiçbir hastada intraoperatif komplikasyon görülmedi.
Sonuç: Gastroözofageal bileşkeye yakın submukozal tümörler için laparoskopik transgastrik rezeksiyon yaklaşımının endoskopi ile birlikte kullanıldığında uygulanabilir ve güvenli bir yöntem olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Özofagogastrik Bileşke, Mide Submukozal Tümörler, Transgastrik kombine endoskopik ve laparoskopik cerrahi.

Erol Piskin, Osman Aydin, Yigit Mehmet Ozgun, Muhammet Kadri Colakoglu, Volkan Oter, Tahsin Dalgic, Erdal Bostanci. Endoscopy Assisted Laparoscopic Resection for Gastric Submucosal Tumors Located Within 5cm From The Esophagogastric Junction; Combined Surgery at Difficult Localization. Med J Bakirkoy. 2020; 16(4): 379-384

Corresponding Author: Erol Piskin, Türkiye
LookUs & Online Makale