E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
In Patients with ST-Elevated Myocardial Infarction The Relationship Between Complications Developed and Age [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 138-142 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.77487

In Patients with ST-Elevated Myocardial Infarction The Relationship Between Complications Developed and Age

Nursel Kocamaz1, Gulcin Sahingoz Erdal1, Pinar Kasapoglu2, Nilgun Isiksacan2
1Health Science University,bakirkoy Dr Sadi Konuk Training And Research Hospital, Department Of Internal Medicine, Istanbul, Turkey
2Health Science University, Bakirkoy Dr Sadi Konuk Training And Research Hospital, Department Of Biochemistry Istanbul, Turkey

Introduction: Coronary artery disease (CAD) is the most common cause of death worldwide. Every year more than 7 million people die of CAD and account for 12.8% of all deaths. Generally, while a part of the patients recovered without any complication during the 3-4 week course of acute myocardial infarction, various complications may occur in the majority of patients.
Materials and method: In our study, we compared the relationship between the age and the early complications of the 488 ST elevated acute myocardial infarction in the coronary intensive care unit in Hamidiye Şişli Etfal Hospital Coronary Intensive Care Unit between January 1988 and June 1991.
Conclusion: In our study, although there was no significant difference in terms of myocardial infarction complications between the two groups under 60 years old and above, heart failure, cardiogenic shock, premature death and cerebrovascular diseases were more frequent in the group over 60 years. However, no complication was observed in a total of 129 patients (26.4%). it is generally found that young patients with myocardial infarction have low mortality and better prognosis; although it is thought that young patients may be due to health status or smaller area of myocardial infarction. In the elderly it should also be taken into consideration that collateral vessels may develop in time, they can overcome the infarction more easily and increase the possibility of surviving their post-infarct.

Keywords: Acute myocard infarction, ST-elevation, age

ST-Elevasyonlu Miyokard Enfarktüs Olgularında Gelişen Komplikasyonların Yaş ile İlişkisi

Nursel Kocamaz1, Gulcin Sahingoz Erdal1, Pinar Kasapoglu2, Nilgun Isiksacan2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,i̇ç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş: Koroner arter hastalıkları (KAH) tüm dünyada ölümün en sık nedenidir. Her yıl 7 milyondan fazla kişi KAH nedeniyle ölmektedir ve tüm ölümlerin %12,8’sini oluşturmaktadır. Genel olarak akut miyokard inlarktüsünün 3-4 haftalık seyrinde hastaların bir bölümü komplikasyonsuz olarak iyileşirken hastaların büyük çoğunluğunda, değişik önemde çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkabilir.
Materyal metod: Çalışmamızda, Hamidiye Şişli Etfal Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde 1988 Ocak-1991 Haziran ayları arasında koroner yoğun bakım ünitesinde takip ettiğimiz 488 ST elevasyonlu akut miyokard infarktüsü hastasında gelişen erken komplikasyonların yaş ile ilişkilerini karşılaştırdık.
Sonuç: Yaptığımız çalışmada 60 yaş altı ve üstü her iki grup arasında miyokard infarktüsü komplikasyonları yönünden genelde anlamlı fark olmamakla birlikte, kalp yetmezliği, kardiyojenik şok, erken ölüm, serebrovasküler hastalıklar 60 yaş üstü grupta daha sıktı. Bununla birlikte toplam 129 hastada (% 26.4) hiç bir komplikasyon görülmedi. Çalışmalarda genellikle genç miyokard infarktüslülerin mortalitesinin düşük, prognozunun daha iyi bulunması genç hastaların sağlık durumu veya miyokard infarktüs alanının daha elverişli olmasına bağlı olabileceği düşünülse de, yaşlılarda zamanla kolIeteral damarların gelişebileceği, infarktı daha kolay atlatabilecekleri ve infarkt sonrası yaşamlarını sürdürebilme olasılığını arttıracağı da göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: akut miyokart enfarktüs, ST elevasyonu, yaş

Nursel Kocamaz, Gulcin Sahingoz Erdal, Pinar Kasapoglu, Nilgun Isiksacan. In Patients with ST-Elevated Myocardial Infarction The Relationship Between Complications Developed and Age. Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 138-142

Corresponding Author: Nursel Kocamaz, Türkiye
LookUs & Online Makale