E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Investigation of Drug Dose Calculation Skills and Self-Ratings Among Nursing Students [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(1): 71-75 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.68077

Investigation of Drug Dose Calculation Skills and Self-Ratings Among Nursing Students

Zeynep Güneş Özünal, Tugce Boran, Esra Saglam
Maltepe University Medical Faculty Medical Pharmacology Department

Introduction: Medication errors are important for patient safety. Dose calculation skills contribute to medication errors. The aim of this study is to evaluate the calculation skills and self-ratings of their competences of nursing students
Method: Four five-choice multiple-choice questions were asked and an electronic questionnaire was used for the assessment of self-perception.
Results: The correct answer to the questions varied between 20% and 63%. In their self-assessments, 26.4% stated that they deemed sufficient for dose calculation skills.
Conclusion: The results of the study showed that skills should be improved. Increasing drug dose calculation skills and further education is needed.

Keywords: pharmacology, education, medication errors

İlaç Doz Hesaplama Becerilerinin ve Öz Değerlendirmelerinin Hemşire Grubunda Araştırılması

Zeynep Güneş Özünal, Tugce Boran, Esra Saglam
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Giriş: İlaç hataları, hasta güvenliliği için önemlidir. Doz hesaplama becerileri ilaç hatalarına neden olabilir. Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin ilaç doz hesaplama becerilerini değerlendirmeyi ve yeterliliklerinin öz değerlendirmelerinin araştırılmasını amaçlamaktadır.
Yöntem: Dört adet beş seçenekli çoktan seçmeli soru soruldu ve kendi yeterliliklerini algılamalarını değerlendirmek için elektronik form kullanıldı.
Bulgular: Doz hesaplama sorulara doğru cevap % 20 ile% 63 arasında değişmekteydi. Öz değerlendirmelerinde, % 26.4'ü doz hesaplama becerileri için yeterli olduğunu belirtti.
Sonuç: Çalışmanın sonuçları becerilerin geliştirilmesi gerektiğini göstermiştir. İlaç dozu hesaplama becerilerinin arttırılması ve daha fazla eğitime ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: farmakoloji, eğitim, ilaç hatası

Zeynep Güneş Özünal, Tugce Boran, Esra Saglam. Investigation of Drug Dose Calculation Skills and Self-Ratings Among Nursing Students. Med J Bakirkoy. 2020; 16(1): 71-75

Corresponding Author: Zeynep Güneş Özünal, Türkiye
LookUs & Online Makale