E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Comparison of CA 125, CA 72-4, Risk of Malignancy Index and DePriest Scoring System in the Differentiation Between Benign and Malignant Adnexal Masses [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 95-102 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.46330

Comparison of CA 125, CA 72-4, Risk of Malignancy Index and DePriest Scoring System in the Differentiation Between Benign and Malignant Adnexal Masses

Haydar Kaya1, Kemal Sandal2, Ahmet Göçmen3, İbrahim Yılmaz4
1Department Of Gynecology And Obstetrics, Saruhanlı State Hospital, Manisa, Turkey
2Department Of Gynecology And Obstetrics, Saglik Bilimleri Üniversity Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department Of Gynecology And Obstetrics, Memorial Hospital, Istanbul, Turkey
4Medical Biochemistry Laboratory, Haseki Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: The aim of this study is to compare prospectively CA 125, CA72-4, risk of malignancy index (RMI) and DePriest’s morphological scoring system in differentiation of benign-malignant adnexal mass.
Method: Data of 116 cases operated due to adnexal mass was analyzed. Blood samples were taken from the patients for CA 125 and CA 72-4 before the operation. In ultrasonographic examination risk of malignancy index (RMI) and DePriest’s morphological scoring system were used. SPSS 22.0 (Statistical Package for Social Sciences) for Windows program was used for analysis.
Results: The mean age was 53,8±5,4 in malign group and it was significantly higher than the mean age of benign group (43,3±5,5). However, the weight, body mass index (BMI), gravidity and parity rates were similar and not statistically significant. CA 125, CA 72-4, RMI and DePriest’s morphological scoring system were significantly higher in malign group than benign group (p<0,05). Pelvic pain with %56 (n=65) was the most common admission to the hospital after that referral from another hospital with %32,7 (n=38) was the second common admission. Benign results were reported in 88 (%75,9) of 116 patients and malign results were reported in 28 (%24,1) of 116 patients. When endometrioma (n=19, %16,3) and serous cystadenoma (n=19, %16,3) were the most common pathological outcomes in benign group, serous cystadenocarcinoma (n=13 %11,2) was the most common pathological outcomes in malign group.
Conclusion: CA72-4 did not have enough effectivity to predict the results of pathology in adnexal masses because of the low sensitivity. Significant efficiency of RMI and CA 125 were monitored. DePriest’s morphological scoring system was found to be more effective than CA 125, CA 72-4 and RMI in differentiation of benign-malign adnexal masses.

Keywords: CA 125, CA 72-4, risk of malignancy index, adnexal mass

Benign ve Malign Adneksiyal Kitle Ayrımında CA 125, CA 72-4, Malignite Risk İndeksi ve DePriest Skorlama Sisteminin Karşılaştırması

Haydar Kaya1, Kemal Sandal2, Ahmet Göçmen3, İbrahim Yılmaz4
1Saruhanlı Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Manisa
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği,i̇stanbul
3Memorial Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, İstanbul
4Sb Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada CA 125, CA 72-4, malignite risk indeksi (RMI) ve DePriest morfolojik skorlama sisteminin benign-malign adneksiyal kitle ayrımında prospektif olarak karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Adneksiyel kitle nedeniyle opere olan 116 hastanın verileri incelendi. Operasyon öncesi hastalardan CA 125 ve CA 72-4 için kan alındı. USG değerlendirmesinde malignite risk indeksi (RMI) ve DePriest morfolojik skorlama sistemi kullanıldı. Analizlerde SPSS 22.0 (Statistical Package for Social Sciences) programından yararlanıldı.
Bulgular: Malign hasta grubunda yaş ortalaması 53,8±5,4 saptandı ve benign gruptaki hastaların yaş ortalamasına (43,3±5,5) göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti. Ancak her iki grubun da kilo, VKİ, gravida ve parite oranları benzerdi ve istatistiksel olarak anlamlı değildi. Malign olan grupta CA 125 ve CA 72-4 değerleri, RMI ve DePriest skoru benign olan gruptan anlamlı (p<0,05) olarak daha yüksekti. Hastaneye geliş şikayetlerinde %56 (n=65) ile ilk sırada pelvik ağrı gelirken onu %32,7 (n=38) ile başka merkezden referans ile yönlendirilme izlemekteydi. Hastaların %75,9’unda (n=88) histopatolojik değerlendirmede sonuçların benign, %24,1’inde (n=28) ise malign olduğu görüldü. Benign grupta en sık (n=19 %16,3) endometrioma ve (n=19 %16,3) seröz kistadenom görülürken, malign grupta ise seröz adenokarsinom en sık (n=13 %11,2) saptanan over tümörü oldu.
Sonuç: Sensitivitesinin düşük olması sebebiyle CA72-4 adneksiyel kitlelerde patoloji sonucunu öngörmede yeterli bulunmamıştır. RMI ve CA 125’in anlamlı etkinliği gözlenmiştir. Çalışma sonucunda malignite öngörüsünde tek başına değerlendirildiğinde Depriest skorlama sisteminin CA 125, CA 72-4 ve RMI skorlama sisteminden daha etkin olduğu izlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: CA 125, CA 72-4, malignite risk indeksi, adneksiyal kitle

Haydar Kaya, Kemal Sandal, Ahmet Göçmen, İbrahim Yılmaz. Comparison of CA 125, CA 72-4, Risk of Malignancy Index and DePriest Scoring System in the Differentiation Between Benign and Malignant Adnexal Masses. Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 95-102

Corresponding Author: Haydar Kaya, Türkiye
LookUs & Online Makale