E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Evaluation of Systemic Steroid Response via Digital Infrared Thermal Imaging (DITI) in Patients with Idiopathic Granulomatous Mastitis [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(3): 218-223 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.30602

Evaluation of Systemic Steroid Response via Digital Infrared Thermal Imaging (DITI) in Patients with Idiopathic Granulomatous Mastitis

Murat Şendur1, Engin Hatipoğlu2, Varol Celik2
1Department Of General Surgery, Istanbul Bahcelievler State Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of General Surgery, Istanbul University, Cerrahpasa Medical School, Istanbul, Turkey

Objective: The aim of this study is to evaluate the pre-treatment and post-treatment thermography images of patients who received steroid treatment with a diagnosis of granulomatous mastitis, and to determine whether the thermography device is an effective imaging method in the follow-up. Method: This retrospective study was conducted by the Breast Surgery Working Group of Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of General Surgery. Fifteen patients who applied to the center between January 1, 2013 and May 31, 2015, and received steroid treatment due to granulomatous mastitis were included in the study. Digital Infrared Thermal Imaging (DITI) results at the beginning and end of the treatment were compared. Results: The mean age of the patients was 34.6±8.0 years with a range of 22-50 years. Mean values of DITI before steroid treatment of the inflamed area was 34.3±0.7°C which was significantly higher than the post-treatment mean DITI (31.1±1.1°C). The mean pre-treatment, and post-treatment DITI values recorded in healthy breasts were 30.1±1.3°C and 29.6±1.1°C, respectively. The DITI values of patients with granulomatous mastitis were significantly higher than the results of the healthy group, both before and after treatment. In the pre-treatment DITI measurements, the thermographic image demonstrated a discerning septal image which was considered to show the region where inflammation was severe. The appearance of this ‘serpentine’ image, which was detected in 8 patients before the treatment, disappeared as a result of treatment. Conclusion: Systemic steroid treatment is an effective option in the treatment of patients with granulomatous mastitis, and our results have shown that DITI can be used in the follow-up of response to treatment.

Keywords: Granulomatous Mastitis, Systemic Steroid Treatment, Response to Treatment, Digital Infrared Tranformation Inductor

İdiyopatik Granülomatöz Mastitli Hastalarda Dijital Kizilötesi Termal Görüntüleme (Diti) İle Sistemik Steroid Yanitinin Değerlendirilmesi

Murat Şendur1, Engin Hatipoğlu2, Varol Celik2
1Istanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Istanbul
2Istanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Istanbul

Objective: The aim of this study is to evaluate the pre-treatment and post-treatment thermography images of patients who received steroid treatment with a diagnosis of granulomatous mastitis, and to determine whether the thermography device is an effective imaging method in the follow-up. Method: This retrospective study was conducted by the Breast Surgery Working Group of Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of General Surgery. Fifteen patients who applied to the center between January 1, 2013 and May 31, 2015, and received steroid treatment due to granulomatous mastitis were included in the study. Digital Infrared Thermal Imaging (DITI) results at the beginning and end of the treatment were compared. Results: The mean age of the patients was 34.6±8.0 years with a range of 22-50 years. Mean values of DITI before steroid treatment of the inflamed area was 34.3±0.7°C which was significantly higher than the post-treatment mean DITI (31.1±1.1°C). The mean pre-treatment, and post-treatment DITI values recorded in healthy breasts were 30.1±1.3°C and 29.6±1.1°C, respectively. The DITI values of patients with granulomatous mastitis were significantly higher than the results of the healthy group, both before and after treatment. In the pre-treatment DITI measurements, the thermographic image demonstrated a discerning septal image which was considered to show the region where inflammation was severe. The appearance of this ‘serpentine’ image, which was detected in 8 patients before the treatment, disappeared as a result of treatment. Conclusion: Systemic steroid treatment is an effective option in the treatment of patients with granulomatous mastitis, and our results have shown that DITI can be used in the follow-up of response to treatment. Keywords: Granulomatous mastitis, systemic steroid treatment, response to treatment, digital infrared tranformation inductor ÖZ Amaç: Bu çalışmanın amacı, granülomatöz mastit tanısı ile steroid tedavisi alan hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası infrared termografi görüntülerinin değerlendirilmesi ve infrared termografi cihazının takipte etkili bir görüntüleme yöntemi olup olmadığını belirlemektir. Yöntem: Bu retrospektif kohort çalışması Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Meme Cerrahisi Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirildi. 1 Ocak 2013 ile 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında merkeze başvuran ve granülomatöz mastit nedeniyle steroid tedavisi alan 15 hasta çalışmaya dahil edildi. Tedavinin başlangıcında ve sonunda dijital Infrared Termal Görüntüleme (DITI) sonuçları karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 34,6±8,0 olup 22-50 yaş aralığındaydı. İnflamasyonlu bölgenin steroid tedavisinden önceki DITI değerleri (34,3±0,7°C), tedavi sonrası ortalamadan (31,1±1,1°C) istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksekti. Sağlıklı memelerde kaydedilen ortalama tedavi öncesi DITI ölçümü tekrar ölçümde 30,1±1,3°C ve 29,6±1,1°C idi. Granülomatöz mastitli hastaların DITI sonuçları, tedaviden önce ve sonra sağlıklı grubun sonuçlarından anlamlı derecede yüksekti. Tedavi öncesi DITI ölçümlerinde, termografik görüntü, inflamasyonun şiddetli olduğu bölgeyi gösterdiği düşünülen ayırt edici bir septal görüntü gösterdi. Tedaviden önce 8 hastada saptanan bu “serpantin” görüntüsünün görünümü, tedavi sonucunda ortadan kayboldu. Sonuç: Granülomatöz mastitli hastaların tedavisinde sistemik steroid tedavisi etkili bir seçenektir, sonuçlarımız DITI’nin tedaviye yanıt takibinde kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Granülomatöz Mastit, Sistemik Steroid Tedavisi, Tedaviye Yanıt, Dijital Kızılötesi Transformasyon İndüktörü

Murat Şendur, Engin Hatipoğlu, Varol Celik. Evaluation of Systemic Steroid Response via Digital Infrared Thermal Imaging (DITI) in Patients with Idiopathic Granulomatous Mastitis. Med J Bakirkoy. 2020; 16(3): 218-223

Corresponding Author: Engin Hatipoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale