E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Vagus Nerve Injury During Carotid Endarterectomy: A Cadaveric Study [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(1): 33-39 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.28291

Vagus Nerve Injury During Carotid Endarterectomy: A Cadaveric Study

Musa Çırak1, Baran Bozkurt2, Kaan Yağmurlu3
1Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Department of Neurosurgery, Istanbul, Turkey
2Maslak Acıbadem Hospital, Department of Neurosurgery, Istanbul, Turkey
3Department of Neurological Surgery University of Virginia Health System, Charlottesville, Virginia, USA

Objective: Vagus nerve injury is one of the most feared and high-prevalence complications of carotid endarterectomy (CEA). The aim of this study is to demonstrate the bilateral positional variations of the common carotid artery (CCA), vagus nerve and internal jugular vein (IJV) inside the carotid sheath in postmortem cadaveric specimens.
Methods: Carotid endarterectomy procedure was performed step by step in 20 cadaveric specimens’ 40 sides and every step was photographed. Positional variations of vagus nerve, CCA and IJV inside right and left carotid sheaths were evaluated.
Results: In all dissections anatomical relations between vagus nerve and vascular structures could be identified. The right vagus nerve was positioned posteriorly, center and anteriorly to IJV and CCA in 8 (40%), 4 (20%) and 4 (20%) of the specimens respectively. In 2 (10%) specimens right vagus nerve was posterior to the IJV and in 2 (10) specimens’ right vagus nerve was positioned posterior to the CCA.
The left vagus nerve was positioned anteriorly, center and posteriorly to IJV and common carotid artery in 10 (50%),2 (10%) and 5 (25%) of the specimens respectively. In 2 (10%) specimens left vagus nerve positioned posterior to IJV. In 1 (5%) specimen the vagus nerve posterior to CCA.
Conclusion: In right and left anatomical relations between vagus nerve and vascular structures, considerable asymmetry was seen in anterior and middle positioning of vagus nerve. During CEA, defined considerable asymmetry taken into consideration to prevent possible cranial nerve injury complications.

Keywords: anatomy, vagus nerve, carotid artery, endarterectomy, cadaveric study

Karotis Endarterektomi Sırasında Oluşan Vagus Siniri Yaralanması: Kadavra Çalışması

Musa Çırak1, Baran Bozkurt2, Kaan Yağmurlu3
1Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği
2Maslak Acıbadem Hastanesi,Beyin Cerrahisi Kliniği
3Virginia Üniversitesi,Beyincerrahi Kliniği, Charlottesville,Virginia,Amerika Birleşik Devletleri

Amaç: Vagus sinir hasarı, karotis endarterektominin (CEA) en çok korkulan ve yüksek prevalans gösteren komplikasyonlarından biridir. Bu çalışmanın amacı postmortem kadavra örneklerinde karotid kılıfın içindeki common karotid arter (CCA), vagus siniri ve internal juguler ven (IJV) 'nin pozisyonel varyasyonlarını göstermektir.
Yöntemler: Karotis endarterektomi işlemi 20 kadavrada bilateral olarak( 40 ) adım adım yapıldı ve her adım fotoğraflandı. Vagus Sinirinin sağ ve sol karotis kılıflarının içinde CCA ve IJV arasındaki pozisyonel varyasyonları değerlendirildi.
Bulgular: Tüm diseksiyonlarda vagus siniri ve vasküler yapılar arasındaki anatomik ilişkiler belirlendi. Sağ vagus siniri, örneklerin 8 (%40), 4 (%20) ve 4 (%20) 'ünde sırasıyla IJV ve CCA'ya göre posterior, medial ve anterior yerleşimli idi. İki (n=2/10) örnekte sağ vagus siniri IJV'ye posterior yerleşimli olup, 2 (%10) örnekte sağ vagus siniri CKA göre posterior yerleşimli idi.
Sol vagus siniri, örneklerin 10 (%50),2 (%10) ve 5 (%25) 'inde sırasıyla IJV ve CKA’ e göre anterior, medial ve posterior olarak yerleşimli idi. Spesimenlerin ikisinde (n=2/ %10) sol vagus siniri IJV' ye göre posterior yerleşimli idi. Bir örnekte ise (n=1/%5) vagus siniri CCA' in posteriorunda yerleşik idi.
Sonuç: Vagus siniri ve vasküler yapılar arasındaki sağ ve sol anatomik ilişkilerde vagus sinirin ön ve orta konumlandırılmasında belirgin asimetri görüldü. Bu asimetriye CEA sırsında dikkat edilmesi, olası sinir yaralanmaları komplikasyonlarını önlemek için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: anatomi, vagus siniri, karotis arter, endarterektomi, kadavra çalışması

Musa Çırak, Baran Bozkurt, Kaan Yağmurlu. Vagus Nerve Injury During Carotid Endarterectomy: A Cadaveric Study. Med J Bakirkoy. 2020; 16(1): 33-39

Corresponding Author: Musa Çırak, Türkiye
LookUs & Online Makale