E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Uterine Artery Embolization in Symptomatic Uterine Fibroids Patients with Magnetic Resonance İmaging Findings [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 152-159 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.14622

Uterine Artery Embolization in Symptomatic Uterine Fibroids Patients with Magnetic Resonance İmaging Findings

Çağlayan Çakır, Fatih Kılınç, Aysun Erbahceci Salik, Hakan Selcuk
Healts Sciences University, Bakirkoy Dr Sadi Konuk Training and Resarch Hospital Radiology Depertmant Turkey

Objective: We aimed to examine the technical success, early clinical results and radiological follow up findings of uterine artery embolization (UAE) treatment for Symptomatic Uterine Fibroids in the patients.
Methods: In the present study, we evaluated the patients with symptoms due to Uterine Fibroids and applied endovascular embolization treatment, who were admitted to our hospital radiology department, by retrospectively between February 2017 and July 2019. Patients with complaints of bleeding and anemia due to fibroids were included in this study. In addition, Magnetic Resonance İmaging (MRI) Fibroids Volume and clinical symptoms values were recorded in all patients in our clinic before UAE, and 6th months after UAE.
Results: In our study, 40 patients, who had a history of hysterectomy, and 23-50 years old (mean 41.3), participated. In our series, clinical symptoms, MRI and digital subtraction angiography (DSA) findings were presented. The findings showed that pre- UAE and post-UAE at 6th month, MRI Fibroids Volume; 234,47±76,48 and 117,27±43,53 (p=0,001) and also all parameters were statistically significant. Embolization was performed unilaterally due to intense atherosclerotic causes in one patient. The other 39 patients underwent successful UAE procedure bilaterally. There were no complications associated with endovascular procedure. After the procedure, a total of 39 patients were discharged on the same day following bed rest and one patient could be discharged one week later due to developed urosepsis.
Conclusion: UAE is a novel treatment modality which is increasingly being used in patients with symptomatic Uterine Fibroids, and it is an important and effective treatment option since it is much less invasive compared to hysterectomy, does not require hospitalization after the procedure and can be performed under simple sedation or spinal anesthesia in this group.

Keywords: Uterine Fibroids, uterine artery, embolization, Magnetic Resonance İmaging

Uterin Arter Embolizasyon Tedavisi Yapılan Semptomatik Uterin Myomu Olan Hasta Grubunda Klinik ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularımız

Çağlayan Çakır, Fatih Kılınç, Aysun Erbahceci Salik, Hakan Selcuk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr Sadi konuk eğitim ve araştırma hastanesi Radyoloji A.B.D.

AMAÇ:
Çalışmamızda myom nedeniyle semptomları olan hasta grubunda Uterin Arter Embolizasyon (UAE) tedavisinin teknik başarı, erken dönem klinik sonuçları ve radyolojik takip bulgularını gözden geçirmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM:
Şubat 2017-Temmuz 2019 tarihleri arasında hastanemize uterin fibroide yani myoma bağlı semptomları nedeniyle başvurup UAE tedavi işlemi uygulanan hastaları retrospektif olarak inceledik. Çalışmaya yaşam kalitesini bozacak şekilde myoma bağlı miktar olarak fazla, uzun süreli, sık ve düzensiz aralıklarla olan uterin kanamalar,anemi, karın ağrısı, ele gelen kitle ve sık idrara çıkma şikayetleri olan hastalar dahil edildi. Tüm hastalarda UAE öncesi ve UAE sonrası 6. ayda, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile klinik semptomları kaydedildi.
BULGULAR:
Çalışmamızda uterin fibroide bağlı semptomları olan 23-50 yaş arası (ort. 41.3) daha önce bir tanesi histerektomi operasyonu geçirmiş olmak üzere toplam kırk hastaya UAE işlemi yapıldı. Serimizde hastaların klinik semptomları, MR ve dijital subtraksiyon anjiyografi (DSA) bulguları sunulmuştur. UAE öncesi ve 6. ayda total, MR Uterin fiboid hacmi; 234,47±76,48 ve 117,27±43,53 (p=0,001) olup UAE öncesi ve 6. aydaki değerleri kayıt altına alındı. Bir hastada yoğun aterosklerotik sebeplerden dolayı işlem iptal edilmiş olup tek taraflı uterin arter embolize edilebilmiştir. 39 hastada çift taraflı olarak başarılı bir şekilde UAE işlemi uygulanmıştır. Hastalarda endovasküler işlemle ilişkili herhengi bir komplikasyon gelişmedi. Toplam 39 hasta işlemin ertesi günü yatak istirahatini takiben aynı gün taburcu edilmiş olup 1 hastada ürosepsis gelişmesi nedeniyle 1 hafta sonra tabucu edilebilmiştir.

SONUÇ:
UAE myomu olan hastalarda giderek artar sıklıkta kullanılmakta olan öncelikle tercih edilmesi gereken alternatif bir tedavi yöntemi olup histerektomiye göre çok daha az invaziv olması, işlem sonrası hastanede yatış gerektirmemesi ve basit sedasyon ya da spinal anestezi altında yapılabilir olması ile önemli alternatif bir seçenektir.

Anahtar Kelimeler: Myoma, Embolizasyon, Uterin Arter, Manyetik rezonans

Çağlayan Çakır, Fatih Kılınç, Aysun Erbahceci Salik, Hakan Selcuk. Uterine Artery Embolization in Symptomatic Uterine Fibroids Patients with Magnetic Resonance İmaging Findings. Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 152-159

Corresponding Author: Çağlayan Çakır, Türkiye
LookUs & Online Makale