Araştırmalar

Mide Kanseri Nedeni ile Eş Zamanlı Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarda İki Farklı Radyoterapi Tekniğinin Karşılaştırılması
 • Güler Yavaş
 • Çağdaş Yavaş
 • Gökçen Çobanoğlu
 • Osman Vefa Gül
 • Hilal Acar
 • Özlem Ata
Med J Bakirkoy 2014; 10: 11-17 DOI: 10.5350/BTDMJB201410103

Araştırma

Mide Kanseri Prognozunda Metastatik Lenf Nodu Oranı (Nratio) TNM Sınıflamasından Bağımsız Bir Parametredir
 • Süleyman Bademler
 • Muhammed Üçüncü
 • Türker Bulut
 • Oktar Asoğlu
Med J Bakirkoy 2019; 15: 76-86 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20181213074140
Mide Kanseri Nedeniyle Radikal Gastrektomi ve Bursektomi Yapılan Hastalarda Erken Dönem Morbidite ve Mortalitesi
 • Sinan Binboğa
Med J Bakirkoy 2018; 14: 398-402 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180412014212

Olgu Sunumları

Taşlı yüzük hücreli mide adenokarsinomunun nadir metastazları
 • Sibel Bayramoğlu
 • Tan Cimilli
 • Ercan İnci
 • Filiz İslim
 • Sema Aksoy
 • Nurten Sever
Med J Bakirkoy 2008; 4: 79-83