Araştırma

Cerrahi Başarısızlık Riski Yüksek Olan Glokomlu Hastalarda Mitomisin C Kullanılarak Yapılan Trabekülektomi
 • Aslı Değer Vural
 • Süleyman Kuğu
 • Aysu Karatay Arsan
Med J Bakirkoy 2019; 15: 24-28 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180105070450
İstanbul Avrupa Yakasında Yaşayan Glokom Hastalarında Yaş Gruplarına Göre Farkındalık ve Tedaviye Uyum
 • Hatice Nur Tarakçıoğlu
 • Ayşegül Mavi Yıldız
 • Ozan Sonbahar
 • Ulviye Yiğit
 • Abdullah Özkaya
Med J Bakirkoy 2019; 15: 357-361 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20181025062426

Araştırmalar

Topikal glokom tedavisinin oküler kan akımı üzerine etkileri
 • Erdal Yüzbaşıoğlu
 • Betül Tuğcu
 • Hümeyra Yıldırım
 • Aylin Karahasanoğlu
 • Gülseren Yirik
Med J Bakirkoy 2008; 4: 111-114
Psödoeksfoliasyon Sendromlu Gözlerin Heidelberg Retinal Tomografi İle Değerlendirilmesi
 • Mehmet Özbaş
 • Süleyman Kuğu
 • İhsan Yılmaz
 • Gürkan Erdoğan
 • M. Kazım Erol
 • Baran Kandemir
Med J Bakirkoy 2013; 9: 126-130 DOI: 10.5350/BTDMJB201309306