Araştırmalar

Bilinci kapalı yoğun bakım hastalarında bispektral indeks monitörizasyonu ile modifiye Glasgow koma ve Ramsay sedasyon skala puanları arasındaki ilişki
 • Elif Bombacı
 • Ayşenur Boztepe
 • Ayşegül Çizen
 • Banu Çevik
 • Serhan Çolakoğlu
 • Tülin Yollu Atakan
Bakırköy Tıp Dergisi 2005; 1: 90-94
Rutin Elektroensefalografide Diken, Keskin ve Yavaş Dalga Aktivitelerinin Anatomik Lokalizasyonları
 • Murat Çabalar
 • Özlem Selçuk
 • Tamer Yazar
 • Yasemin Karamanlı
 • Tülay Yetkin
 • Vildan Yayla
Bakırköy Tıp Dergisi 2011; 7: 94-98 DOI: 10.5350/BTDMJB201107303

Araştırma

Ekstrakorporeal Dolaşımda Beynin Nöroelektriksel Aktivitesi: Ön Bulgular
 • Turan Onur Bayazıt
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 427-432 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180728081335