Araştırma

Gebelerde Doğum ile ilgili Bilgi Düzeyi ve Doğum Korkusunun Değerlendirilmesi
 • Sevil Şahin
 • Döndü Sevimli Güler
 • Kevser Özdemir
 • Alaettin Ünsal
Med J Bakirkoy 2019; 15: 5-14 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2017.20170603015031
Doğum Yapan Annelerin Bebeklerine Bağlanma ve Depresyon Yaşama Durumları ile Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
 • Aysel Topan
 • Serap Demirel
 • Işın Alkan
 • Tülay Kuzlu Ayyıldız
 • Sevda Doğru
Med J Bakirkoy 2019; 15: 160-169 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180502104645
Doğum Deneyimi Anketinin Türkçe Versiyonu: Güvenilirlik ve Geçerlilik Değerlendirmesi
 • Rojjin Mamuk
 • Nevin Şahin
 • Melike Dişsiz
Med J Bakirkoy 2019; 15: 265-271 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20190123082356

Araştırmalar

Kalbin Sol Tarafının Multipl Obstrüktif Doğumsal Lezyonları
 • Osman Yılmaz
 • Özben Ceylan
 • Utku Arman Örün
 • Selmin Karademir
 • Filiz Şenocak
 • Vehbi Doğan
 • Senem Özgür
Med J Bakirkoy 2014; 10: 7-10 DOI: 10.5350/BTDMJB201410102
Sağlam Çocuk Polikliniğine Başvuran 0-1 Yaş Bebeği olan Annelerde Depresyon Taraması ve Depresyonda Etkili Risk Faktörlerini Belirleme
 • Betül Battaloğlu
 • Nurcihan Aydemir
 • Sami Hatipoğlu
Med J Bakirkoy 2012; 8: 12-21 DOI: 10.5350/BTDMJB201208103
Bir kadın doğum hastanesinde çalışan sağlık personelinin tükenmişlik ve iş doyumu düzeyleri ve sosyodemografik etkenlerle ilişkisi
 • Esra Çınar Tanrıverdi
 • Levent Dikbaş
 • Elif Okşan Çalıkoğlu
 • Özlem Koca
 • Berrin Göktuğ Kadıoğlu
Med J Bakirkoy 2017; 13: 32-39 DOI: 10.5350/BTDMJB201713106
Doğum sonrası anne eğitiminin kan değişimi üzerine etkisi
 • Ülkü Tıraş
 • Ayşin Taşar
 • Hacer Kaplan
 • Yıldız Dallar
Med J Bakirkoy 2008; 4: 103-106
Doğu Akdeniz Bölgesinde Bir 3.Basamak Referans Merkezinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine Başvuran Hastalarda HPV Aşısı Farkındalığı ve Kabul Edilebilirliği
 • Fikriye Işıl Adıgüzel
 • Cevdet Adıgüzel
 • Sevtap Seyfettinoğlu
 • Şerif Hürriyetoğlu
 • Halil Kazgan
 • Esra Selver Saygılı Yılmaz
 • Oğuz Yücel
 • Eralp Başer
Med J Bakirkoy 2016; 12: 136-139 DOI: 10.5350/BTDMJB201612306
2015-2016 Yılları Arasında Premature Retinopatisi Sıklığının ve Ana Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
 • Erdem Eriş
 • İrfan Perente
 • Zeynep Seymen
 • Aslı Vural
 • Gürkan Erdoğan
 • Umut Onur
 • Ulviye Yigit
 • Tülin Öğreden
 • Mehmet Emin Sucu
 • Gülşah Gümüş
Med J Bakirkoy 2018; 14: 204-208 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170615063850
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Vajinal Kanama veya Menometrorajili Hastalara Ne Zaman Endometrial Biyopsi Yapmalı?
 • Cihan Comba
Med J Bakirkoy 2018; 14: 242-246 DOI: 10.5350/BTDMJB.20180507024054

Olgu Sunumları

32 haftalık rüptüre olmamış komminikan rudimenter hornual gebelikte canlı doğum vakası
 • Gökhan Açmaz
 • Ahmet Tayyar
 • Gökalp Öner
 • Mehmet Tayyar
Med J Bakirkoy 2008; 4: 170-172