Araştırma

Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Uygulanmakta Olan Branş Poliklinikleri Hizmetinin Hasta Memnuniyeti ve Hizmet Kalitesi Üzerine Etkisi
  • Nuri Alper Şahbaz
  • Ahmet Cem Dural
  • Mustafa Gökhan Ünsal
  • Hamit Ahmet Kabuli
  • Sinan Binboğa
  • Alpen Yahya Gümüşoğlu
  • Mehmet Abdussamet Bozkurt
  • Halil Alış
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 347-351 DOI: 10.4274/BTDMJB.20171007090120