Araştırma

Akromegali Hastalarda Serum Lipit Parametrelerinin Değerlendirilmesi
  • Havva Keskin
  • Kenan Çadırcı
  • Yasemin Kaya
  • Şenay Durmaz
  • Abdulmuttalip Arslan
  • Faruk Yıldız
  • Hakan Gözcü
  • Mehmet Emin Budak
  • Ayşe Çarlıoğlu
Med J Bakirkoy 2019; 15: 150-154 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos2018.20180324112843