Olgu Sunumları

Bilateral Vertebral Arter Okluzyonu: Olgu Sunumu
 • Murat Çabalar
 • Vildan Yayla
 • Özlem Yarka
 • Vildan Güzel
 • Halil Narlı
Bakırköy Tıp Dergisi 2011; 7: 41-44 DOI: 10.5350/BTDMJB201107110

Araştırmalar

Akut İskemik İnmede İntravenöz Trombolitik Tedavi Deneyimlerimiz
 • Murat Çabalar
 • Nilay Taşdemir
 • Hacı Ali Erdoğan
 • Vildan Yayla
 • Nejla Sözer
 • Sultan Çağırıcı
 • Hülya Ertaşoğlu Toydemir
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 71-75 DOI: 10.5350/BTDMJB.20161221082709
İnme Öyküsü Olan Hastalarda Metilentetrahidrofolat Redüktaz C677T Gen Polimorfizminin ve Mutasyonların Sıklığı
 • Fidan Gökçeçicek Gülyaz
 • Şebnem Tekin Neijmann
 • Alev Kural
 • Ebru Alioğlu Kalem
Bakırköy Tıp Dergisi 2015; 11: 99-102 DOI: 10.5350/BTDMJB201511302

Araştırma

Birinci Basamak Sağlık Hizmetinde Çalışan Hekimler Arasında İskemik İnme Farkındalığı
 • Demet Yıldız
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 377-380 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180120104251