Araştırma

Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Sonrası Kaçakların Tespitinde Presepsinin Tanısal Değeri: Pilot Çalışma
  • Sinan Binboğa
  • Nilgün Işıksaçan
  • Murat Çikot
  • Osman Köneş
  • Elif Binboğa
  • Mehmet Karabulut
  • Nuri Alper Şahbaz
  • Mehmet Abdussamet Bozkurt
  • Halil Alış
Med J Bakirkoy 2019; 15: 175-181 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180704031237