Araştırma

Adeziv Kapsülitte Ultrasonografik Bulgular
  • Deniz Palamar
  • Pelin Yıldız
  • Kenan Akgün
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 352-356 DOI: 10.4274/BTDMJB.20171109062233
Neoadjuvan Kemoterapi Tedavisi Alan Meme Kanseri Hastalarının Takibinde Shear Wave Elastografinin Rolü
  • Safiye Tokgöz Özal
  • Ayşegül Akdoğan Gemici
  • Elif Hocaoğlu
  • Ercan İnci
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 437-442 DOI: 10.4274/BTDMJB.20181209113230