Araştırmalar

Servikal lenfadenomegalili olgularda renkli doppler ultrasonografi bulgularının değerlendirilmesi ve histopatolojik korelasyonu
 • Edip Hatipoğlu
 • Sema Aksoy
 • Tan Cimilli
 • Aylin Karahasanoğlu
 • Sibel Bayramoğlu
 • Bülent Deniz Çuhalı
Bakırköy Tıp Dergisi 2008; 4: 14-19
Akut apandisit tanısında ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi bulgularının karşılaştırılması
 • Behzat Behzatoğlu
 • Edip Hatipoğlu
 • Sibel Bayramoğlu
 • Gülizar Yılmaz
 • Gülseren Yirik
 • Tan Cimilli
Bakırköy Tıp Dergisi 2006; 2: 22-24
Invazif Meme Kanseri Tümör Çapının Doğru Ölçümünde Palpasyon, Ultrason ve Mamografi. Retrospektif Preliminer Çalışma
 • Ferda N Köksoy
 • Nilüfer Yazgan
 • Doğan Gönüllü
 • Mustafa Şit
 • Emin Zeybek
 • Ayşenur İğdem
Bakırköy Tıp Dergisi 2008; 4: 45-47
Prematüre Osteopenisinde Kantitatif Ultrasonografi ile Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi ve İzlemi
 • Serhat Emeksiz
 • Ülkü Tıraş
 • Zeynep Şengül
 • Yıldız Bilge
Bakırköy Tıp Dergisi 2012; 8: 60-65 DOI: 10.5350/BTDMJB201208202
Midtrimesterda ultrasonografik olarak transabdominal ve transvajinal servikal uzunluk ölçümü karşılaştırılması
 • Emel Ebru Özçimen
Bakırköy Tıp Dergisi 2017; 13: 68-72 DOI: 10.5350/BTDMJB201713202
Postmenopozal asemptomatik ve semptomatik hastalarda transvajinal ultrasonografi ve ofis histeroskopi bulgularının histopatolojik tanılarla korelasyonunun değerlendirilmesi
 • Murat Ekin
 • Rana Karayalçın
 • Sarp Özcan
 • Utku Özcan
Bakırköy Tıp Dergisi 2007; 3: 68-72
İlk Kez Tanı Alan Üriner Sistem Enfeksiyonlu Olgularımızın Değerlendirilmesi
 • Barıs Yılmaz
 • Ayça Vitrinel
 • Yasemin Akın
 • Gülay Çiler Erdağ
 • Turgut Ağzıkuru
 • Emine Yılmaz
Bakırköy Tıp Dergisi 2010; 6: 97-102
Flask peniste eko-kontrastlı power doppler ultrasonografinin etkinliği
 • Doğan Ünal
 • Ercan Yeni
 • Mustafa Karaoğlanoğlu
 • Ömer F. Karataş
 • Bülent S. Keser
Bakırköy Tıp Dergisi 2009; 5: 106-108
Ankilozan Spondilitte Hastalık Aktivitesi ile Alt Ekstremite Ultrasonografik Entezit Değerlendiriminin İlişkisi
 • Sibel Çağlar Okur
 • Özer Burnaz
 • Yasemin Pekin Doğan
 • Levent Özgönenel
 • Nezihe Akar
 • Ebru Aytekin
 • Nil Sayıner Çağlar
Bakırköy Tıp Dergisi 2016; 12: 124-128 DOI: 10.5350/BTDMJB201612304
Erken romatoid artrit hastalarının klinik ve ultrasonografik bulguları: 18 aylık takip çalışması
 • Halil Harman
 • Ibrahim Tekeoglu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 155-164 DOI: 10.5350/BTDMJB.20161219035358
Kanlı Meme Başı Akıntısına Radyolojik Yaklaşım
 • Ravza Yilmaz
 • Fatma Çelik Yabul
 • Sema Aksoy
 • İrem Erdil
 • Rüştü Türkay
 • Selin Kapan
 • Ercan İnci
Bakırköy Tıp Dergisi 2017; 13: 164-169 DOI: 10.5350/BTDMJB201713406
Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında Farklı Basınçlarda İntraperitoneal Verilen CO2 İnsuflasyonunun Hemodinamik Parametreler Üzerine Etkisinin USCOM (Non-Invaziv Ultrasonografik Kardiyak Output Monitörü) ile Değerlendirilmesi
 • Vedat Kendir
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 176-182 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170206081522

Olgu Sunumları

Zorunlu Oturur Posizyonda, USG Eşliğinde Hemodiyaliz Kateteri Yerleştirilmesi: Olgu Sunumu
 • Güray Demir
 • Halil Çetingök
 • Zafer Çukurova
 • Erdal Atiç
 • Gülay Eren
 • Oya Hergünsel
Bakırköy Tıp Dergisi 2017; 13: 40-43 DOI: 10.5350/BTDMJB201713107
Multi Travmalı Bir Olguda İnfraklaviküler Blok Deneyimimiz
 • Mehmet Sargın
 • Tuba Berra Sarıtaş
 • Gamze Sarkılar
 • Şeref Otelcioğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2017; 13: 110-112 DOI: 10.5350/BTDMJB201713210

Araştırma

Adeziv Kapsülitte Ultrasonografik Bulgular
 • Deniz Palamar
 • Pelin Yıldız
 • Kenan Akgün
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 352-356 DOI: 10.4274/BTDMJB.20171109062233
Neoadjuvan Kemoterapi Tedavisi Alan Meme Kanseri Hastalarının Takibinde Shear Wave Elastografinin Rolü
 • Safiye Tokgöz Özal
 • Ayşegül Akdoğan Gemici
 • Elif Hocaoğlu
 • Ercan İnci
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 437-442 DOI: 10.4274/BTDMJB.20181209113230