Araştırmalar

Akut İskemik İnmede İntravenöz Trombolitik Tedavi Deneyimlerimiz
  • Murat Çabalar
  • Nilay Taşdemir
  • Hacı Ali Erdoğan
  • Vildan Yayla
  • Nejla Sözer
  • Sultan Çağırıcı
  • Hülya Ertaşoğlu Toydemir
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 71-75 DOI: 10.5350/BTDMJB.20161221082709

Araştırma

Birinci Basamak Sağlık Hizmetinde Çalışan Hekimler Arasında İskemik İnme Farkındalığı
  • Demet Yıldız
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 377-380 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180120104251