Araştırmalar

Yoğunbakım Hastalarında Renal Fonksiyonların RIFLE ve AKIN Skorları ile Takibinin Mortalite ve Morbidite Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Evrim Küçür Tülübaş
 • Güray Demir
 • Erkan Duman
 • Dilek Altun
 • Halil Çetingök
 • Oya Hergünsel
 • Zafer Çukurova
Med J Bakirkoy 2013; 9: 69-72 DOI: 10.5350/BTDMJB201309206

Araştırma

Mide Kanseri Prognozunda Metastatik Lenf Nodu Oranı (Nratio) TNM Sınıflamasından Bağımsız Bir Parametredir
 • Süleyman Bademler
 • Muhammed Üçüncü
 • Türker Bulut
 • Oktar Asoğlu
Med J Bakirkoy 2019; 15: 76-86 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20181213074140
Singulum Demeti: Üç Boyutlu Mikro Yapının Fiber Diseksiyon ile Gösterilmesi
 • Abuzer Güngör
 • Ozan Haşimoğlu
 • Musa Çırak
 • Buruç Erkan
Med J Bakirkoy 2019; 15: 96-102 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20190204073703