Araştırmalar

İlköğretim çağındaki çocuklarda obezite prevalansının belirlenmesi ve risk faktörlerinin araştırılması
 • Serdar Öztora
 • Sami Hatipoğlu
 • Mehmet Bahadır Barutçugil
 • Bahar Salihoğlu
 • Reyhan Yıldırım
 • Esra Şevketoğlu
Med J Bakirkoy 2006; 2: 11-14
Sağlam Çocuk Polikliniğine Başvuran 0-1 Yaş Bebeği olan Annelerde Depresyon Taraması ve Depresyonda Etkili Risk Faktörlerini Belirleme
 • Betül Battaloğlu
 • Nurcihan Aydemir
 • Sami Hatipoğlu
Med J Bakirkoy 2012; 8: 12-21 DOI: 10.5350/BTDMJB201208103
Adolesan Dönem Cinselliğiyle Öne Çıkan Serviks Kanseri ve Risk Faktörleri
 • Ayşe Sonay Kurt
 • Nejla Canbulat
 • Sevim Savaşer
Med J Bakirkoy 2013; 9: 59-63 DOI: 10.5350/BTDMJB201309204
Diyabetik Ayak Yaraları ve Klinik Deneyimimiz
 • Musa Korkmaz
 • Nurullah Şener
 • Erhan Bayram
 • Murat Yılmaz
 • Mahmut Ercan Çetinus
Med J Bakirkoy 2015; 11: 60-65 DOI: 10.5350/BTDMJB201511204
Kliniğimizdeki Sezaryen Operasyonlarında Görülen Komplikasyonlar ve Olası Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
 • Emel Kıyak Çağlayan
 • Mustafa Kara
 • Yasemin Cihan Gürel
Med J Bakirkoy 2011; 7: 64-67 DOI: 10.5350/BTDMJB201107205
Metabolik Sendrom (MS) ile Postmenopozal Hormon Profili Arasındaki İlişki ve Kardiyovasküler Risk
 • Fatma Ela Keskin
 • Elif Gülcan Şenol
 • Aslan Çelebi
 • Özlem Harmankaya Kaptanoğulları
 • İsmail Ekizoğlu
Med J Bakirkoy 2012; 8: 101-106 DOI: 10.5350/BTDMJB201208302
Serebrovasküler hastalıkların etyolojik ve demografik dağılımı ile ateroskleroz risk faktörleri arasındaki ilişkinin kesitsel olarak irdelenmesi
 • Özgür Tanrıverdi
Med J Bakirkoy 2007; 3: 101-103
Kalçası Kırık Hastalarda Tespit Edilen Risk Faktörlerinin İncelenmesi
 • Cem Çopuroglu
 • Kağan Volkan Ünver
 • Mert Özcan
 • Mert Çiftdemir
 • Fatma Nesrin Turan
 • Elif Çopuroğlu
Med J Bakirkoy 2011; 7: 136-141 DOI: 10.5350/BTDMJB201107403
Prematüre Retinopatisi Gelişim Sıklığı ve Etki Eden Risk Faktörlerinin
 • Aslan Babayiğit
 • Ali Bülbül
 • Ebru Türkoğlu Ünal
 • Sinan Uslu
 • Ömer Güran
 • Umut Zübarioğlu
 • Mesut Dursun
Med J Bakirkoy 2014; 10: 158-164 DOI: 10.5350/BTDMJB201410405
Karpal Tünel Sendromu Olan 45 Vakanın Değerlendirilmesi
 • Mualla Biçer
 • Müyesser Nergiz Yanmaz
 • Murat Çabalar
Med J Bakirkoy 2015; 11: 159-161 DOI: 10.5350/BTDMJB201511405
Güncel Çevresel Risk Faktörlerinin Meme Kanserine Etkisi
 • Tümay Aydoğan
 • Ethem Cakcak
 • Osman Şimşek
 • Ethem Erginöz
 • Fatih Aydoğan
 • Sami Hatipoğlu
 • Selin Kapan
Med J Bakirkoy 2013; 9: 176-182 DOI: 10.5350/BTDMJB201309406
2015-2016 Yılları Arasında Premature Retinopatisi Sıklığının ve Ana Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
 • Erdem Eriş
 • İrfan Perente
 • Zeynep Seymen
 • Aslı Vural
 • Gürkan Erdoğan
 • Umut Onur
 • Ulviye Yigit
 • Tülin Öğreden
 • Mehmet Emin Sucu
 • Gülşah Gümüş
Med J Bakirkoy 2018; 14: 204-208 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170615063850

İnceleme

Endoftalmi ve profilaksi
 • Harun Bilen
 • Betül Tuğcu
 • Fırat Helvacıoğlu
 • Ahmet Ağaçhan
 • Cemal Erşahin
 • Sadık Şencan
Med J Bakirkoy 2007; 3: 85-88

Araştırma

İntihar Girişimi Nedeniyle Yoğun Bakıma Yatırılan Çocuk ve Ergenlerin Değerlendirilmesi
 • Serkan Özsoylu
 • Meda Kondolot
 • Başak Akyıldız
 • Sevgi Özmen
 • Esra Demirci
Med J Bakirkoy 2019; 15: 131-135 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180222080220
Sessiz Posterior Serebral Arter Enfarktlı Hastalarda Risk Faktörlerinin Araştırılması
 • Aysel Tekeşin
 • Abdulkadir Tunç
 • Orhan Yağız
Med J Bakirkoy 2018; 14: 421-426 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180716101430

Olgu Sunumları

Lösemili hastalarda hiperglisemi risk faktörleri: Olgu sunumu
 • Fatih Erbey
 • Dilek Doğruel
 • İbrahim Bayram
 • Bilgin Yüksel
 • Atilla Tanyeli
Med J Bakirkoy 2006; 2: 147-148