Araştırma

Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Sonrası Kaçakların Tespitinde Presepsinin Tanısal Değeri: Pilot Çalışma
 • Sinan Binboğa
 • Nilgün Işıksaçan
 • Murat Çikot
 • Osman Köneş
 • Elif Binboğa
 • Mehmet Karabulut
 • Nuri Alper Şahbaz
 • Mehmet Abdussamet Bozkurt
 • Halil Alış
Med J Bakirkoy 2019; 15: 175-181 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180704031237
Laparoskopik Transversus Abdominis Plan Bloğu Laparoskopik Sleeve Gastrektomi için Multimodal Analjezide Etkilidir
 • Evrim Kucur Tülübaş
 • Hakan Seyit
 • İpek Bostancı
 • Güray Demir
 • Hilal Köşük
 • Yasemin Tekdöş Şeker
 • Kıvanç Derya Peker
 • Halil Alış
Med J Bakirkoy 2019; 15: 198-203 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180528093003