Araştırmalar

Yenidoğanda kan değişiminin sütçocukluğunda hematolojik parametrelere etkisi
 • Serdar Cömert
 • Öznur Kılıç
 • Berrin Telatar
 • Turgut Ağzıkuru
 • Yasemin Akın
 • Ayça Vitrinel
Bakırköy Tıp Dergisi 2006; 2: 123-125
Sigara kullanımı ve hemoglobin değerlerinin femur kemik iliği manyetik rezonans intensitesi üzerine etkisi
 • Gözde Arslan
 • Selim Sanel
 • Rahmi Çubuk
 • Ayşegül Akoğan Gemici
 • Ercan İnci
Bakırköy Tıp Dergisi 2017; 13: 127-132 DOI: 10.5350/BTDMJB201713304

Olgu Sunumları

Üç Günlük Yenidoğanda Methemoglobinemi; Olgu Sunumu
 • Levent Korkmaz
 • Sabriye Korkut
 • Osman Baştuğ
 • Ahmet Özdemir
 • M. Adnan Öztürk
Bakırköy Tıp Dergisi 2017; 13: 145-148 DOI: 10.5350/BTDMJB201713307

Araştırma

Yükselmiş Hemoglobin ve Hematokrit Düzeyi Koroner Kalp Hastalığı Riski ile İlişkilidir
 • Jonny Karunia Fajar
 • Diah Ivana Sari
 • Mohammad Saifur Rohman
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 364-371 DOI: 10.4274/BTDMJB.20170911073646