Araştırmalar

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Hasta Memnuniyeti ve Etkileyen Faktörlerin Araştırılması
 • Ali Demirci
 • Zilha Öztürk
 • Sami Hatipoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 63-70 DOI: 10.5350/BTDMJB.20160328111151

Araştırma

Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Uygulanmakta Olan Branş Poliklinikleri Hizmetinin Hasta Memnuniyeti ve Hizmet Kalitesi Üzerine Etkisi
 • Nuri Alper Şahbaz
 • Ahmet Cem Dural
 • Mustafa Gökhan Ünsal
 • Hamit Ahmet Kabuli
 • Sinan Binboğa
 • Alpen Yahya Gümüşoğlu
 • Mehmet Abdussamet Bozkurt
 • Halil Alış
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 347-351 DOI: 10.4274/BTDMJB.20171007090120