Araştırmalar

Oral Kontraseptifler Hakkında Toplumun Farkındalık Düzeyi
  • Çağlar Helvacıoğlu
  • Hediye Dağdeviren
  • Ammar Kanawati
  • Hüseyin Cengiz
  • Murat Ekin
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 53-56 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170401101511

Araştırma

Birinci Basamak Sağlık Hizmetinde Çalışan Hekimler Arasında İskemik İnme Farkındalığı
  • Demet Yıldız
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 377-380 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180120104251