Araştırmalar

İlaç Alımı Yoluyla Özkıyım Girişimleri
 • Ufuk Saraçoğlu
 • Yüksel Gökel
 • Mehmet Oğuzhan Ay
 • Akkan Avcı
 • Meliha Zengin Eroğlu
 • Müge Elarslan Kara
 • Mehmet Canacankatan
 • Mediha Doğan
 • Selen Acehan
Med J Bakirkoy 2014; 10: 18-23 DOI: 10.5350/BTDMJB201410104
Öz kıyım amaçlı adölesan ve erişkin ilaç zehirlenmeleri arasındaki farklılıklar
 • Halil Dogan
 • Lokman Adıgüzel
 • Emin Uysal
 • Sezgin Sarıkaya
 • Dogac Niyazi Ozucelik
 • Yıldız Okuturlar
 • Tufan Akın Gıray
 • Afşin Emre Kayıpmaz
 • Mustafa Yazıcıoglu
 • Cem Sisek
Med J Bakirkoy 2016; 12: 20-23 DOI: 10.5350/BTDMJB201612104
Travma hastalarının acil servise başvuru ve çıkışlarının zamanla ilişkisi
 • Nurettin Kahramansoy
 • Hayri Erkol
 • Necla Gürbüz
 • Feyzi Kurt
 • Tanzer Korkmaz
 • Özgür İkiz
Med J Bakirkoy 2012; 8: 22-27 DOI: 10.5350/BTDMJB201208104
Çocuk acil servisine akut karın ağrısı yakınmasıyla getirilen olguların analizi
 • Sibel A. Tekgündüz
 • Aysun Şengül
 • Suat Biçer
 • Hüseyin Aldemir
 • Gönül Aydoğan
Med J Bakirkoy 2005; 1: 52-56
Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servise Başvuran Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi
 • Caner Araz
 • Mustafa Özgür Toklucu
 • Mehmet Nizamoğlu
 • Emin Pala
 • Hüsniye İşcan
 • Ahmet Sami Yazar
 • Ruhan Özer
 • İsmail İşlek
Med J Bakirkoy 2017; 13: 57-67 DOI: 10.5350/BTDMJB201713201
Polikliniklere karşın acil serviste yeni tanı alan pulmoner emboli hastalanın farklılıklarındaki deneyim
 • Betül Gülalp
 • Yasemin Çetinel
 • Murat Uğur
 • Hüseyin Narcı
 • Abdullah İbrahim
 • Özlem Karagün
 • Mehmet Ali Habeşoğlu
Med J Bakirkoy 2014; 10: 91-98 DOI: 10.5350/BTDMJB201410301
Pediatrik acil ünitesinde akut karın ağrısı ve diğer akut batın semptomları olan çocukların analizi
 • Suat Biçer
Med J Bakirkoy 2009; 5: 96-102
Acil servis kullanımında ırk temelli ayrımcılık; kantitatif bir çalışma
 • Mahdis Mostajabi
Med J Bakirkoy 2018; 14: 165-175 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170113093319
Subaraknoid Kanamada Mortaliteyi Etkeleyen Faktörler
 • Volkan Erdoğan
 • Akkan Avcı
Med J Bakirkoy 2017; 13: 175-183 DOI: 10.5350/BTDMJB201713407
Düşük Gelir Düzeyine Sahip Bir Bölgede Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantılarının Değerlendirilmesi
 • Medine Ayşin Taşar
 • Çağatay Özcan
 • Rukiye Ünsal Saç
Med J Bakirkoy 2018; 14: 198-203 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170328120808

Olgu Sunumları

Nadir bir olgu: Karşı taraf adneksiyal torsiyonla birlikte görülen rüptüre ektopik gebelik
 • Murat Ekin
 • Cihan Kaya
 • Huseyin Cengiz
 • Levent Yasar
 • Keziban Dogan
Med J Bakirkoy 2015; 11: 29-32 DOI: 10.5350/BTDMJB201511107
Travma dışı acil bir abdominal vasküler olay: Renal anjiomyolipomda akut kanama: Olgu sunumu
 • Uğur Toprak
 • Levent Altın
 • Aysun Erdoğan
 • Eşref Paşaoğlu
 • M. Alp Karademir
Med J Bakirkoy 2006; 2: 70-72
Rektumda yırtık ve aşırı kanamaya sebep olan inkarsere rektal prolapsus
 • Muhyittin Temiz
 • Ahmet Aslan
 • Senem Erdoğmuş
 • Elif Canbolant
Med J Bakirkoy 2008; 4: 166-169
Ağızdan Çıkan Tenya Olgusu
 • Akkan Avcı
 • Halil Doğan
 • Eşref Çiftçi
 • Doğaç Niyazi Özüçelik
 • Zafer Çukurova
 • Begüm Şeyda Avcı
 • Mehmet Oğuzhan Ay
Med J Bakirkoy 2016; 12: 217-220 DOI: 10.5350/BTDMJB201612408

İnceleme

Orak Hücre Anemili çocuk ve ergenlerde psikiyatrik bozukluklar ve öğrenme problemleri
 • Özalp Ekinci
 • Tanju Çelik
Med J Bakirkoy 2012; 8: 95-100 DOI: 10.5350/BTDMJB201208301

Araştırma

Çocukluk Çağındaki Trakeobronşiyal Yabancı Cisim Aspirasyonları
 • Murat Doğan
 • Feyza Esen
 • Yasemin Doğan
 • Selcan Öztürk
 • Ömer Faruk Demir
 • Mehmet Adnan Öztürk
Med J Bakirkoy 2019; 15: 126-130 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180216114524
İntihar Girişimi Nedeniyle Yoğun Bakıma Yatırılan Çocuk ve Ergenlerin Değerlendirilmesi
 • Serkan Özsoylu
 • Meda Kondolot
 • Başak Akyıldız
 • Sevgi Özmen
 • Esra Demirci
Med J Bakirkoy 2019; 15: 131-135 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180222080220
Varis Dışı Üst Gastrointestinal Kanamalı Hastaların Demografik Analizi
 • Bahri Abaylı
 • Akkan Avci
 • Begüm Şeyda Avci
Med J Bakirkoy 2019; 15: 222-226 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180802070258
112 Ambulansı ile Çocuk Acile Getirilen Hastaların Değerlendirilmesi
 • Müslüm Mönür
 • Müge Gülen
 • Akkan Avci
 • Salim Satar
Med J Bakirkoy 2018; 14: 253-262 DOI: 10.5350/BTDMJB.20160930125348

Olgu Sunumu

Nadir görülen iyi huylu uterus kitlesi, anjiolipoleimyom: Olgu sunumu
 • Busra Demir Cendek
 • Ayse Filiz Avsar
 • Evrim Bostanci Ergen
 • Huban Sibel Orhun Yavuz
 • Rahime Bedir Findik
Med J Bakirkoy 2018; 14: 142-145 DOI: 10.5350/BTDMJB.20140924083104