İnceleme

Travmatik Beyin Yaralanmasında Klinik Tanı ve Değerlendirme
 • Meltem Vural
 • Ender Berker
Bakırköy Tıp Dergisi 2012; 8: 53-59 DOI: 10.5350/BTDMJB201208201

Araştırmalar

Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servise Başvuran Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi
 • Caner Araz
 • Mustafa Özgür Toklucu
 • Mehmet Nizamoğlu
 • Emin Pala
 • Hüsniye İşcan
 • Ahmet Sami Yazar
 • Ruhan Özer
 • İsmail İşlek
Bakırköy Tıp Dergisi 2017; 13: 57-67 DOI: 10.5350/BTDMJB201713201

Araştırma

Kuzey Kıbrıs’ta Hepatit B Virüsü, Hepatit C Virüsü ve İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü Seroprevalansı
 • Emrah Güler
 • Kaya Süer
 • Ayşe Arıkan
 • Meryem Güvenir
 • Tamer Şanlıdağ
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 332-338 DOI: 10.4274/BTDMJB.20170503074555