Araştırma

Singulum Demeti: Üç Boyutlu Mikro Yapının Fiber Diseksiyon ile Gösterilmesi
  • Abuzer Güngör
  • Ozan Haşimoğlu
  • Musa Çırak
  • Buruç Erkan
Med J Bakirkoy 2019; 15: 96-102 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20190204073703

Araştırmalar

Tiroidektomi ameliyatlarında rutin nervus rekürrens diseksiyonu yapılmalı mıdır?
  • Ahmet Nuray Turhan
  • Osman Zekai Öner
  • Ersen Kütükçü
  • Erşan Aygün
  • Mustafa Kalaycı
  • Selin Kapan
Med J Bakirkoy 2005; 1: 102-104