Araştırmalar

Cerrahi Kliniklerinde Venöz Tromboemboli Profilaksisi Uygulamaları
 • Bora Koç
 • Oğuzhan Karatepe
 • Tuna Geldigitti
 • Fırat Tutal
 • Servet Rüştü Karahan
Bakırköy Tıp Dergisi 2013; 9: 8-11 DOI: 10.5350/BTDMJB201309102
Laparoskopik kolon cerrahisinde recruitment manevrasının etkileri
 • Ufuk Topuz
 • Ziya Salihoğlu
 • Adem Karataş
 • Ayşenur Yeksan
Bakırköy Tıp Dergisi 2010; 6: 8-13
Perianal Bölge Ameliyatı Yapılacak Hastalarda Uygulanan Anestezi Yöntemlerinin Preoperatif ve Postoperatif Anksiyete ve Ağrı Düzeylerine Etkisi
 • Deniz Erdem
 • Cengiz Ugiş
 • M. Demet Albayrak
 • Belgin Akan
 • Esra Aksoy
 • Nermin Göğüş
Bakırköy Tıp Dergisi 2011; 7: 11-16 DOI: 10.5350/BTDMJB201107103
İnfantil ezotropyada simetrik ve asimetrik cerrahinin karşılaştırılması
 • İbrahim Erbağcı
 • Kıvanç Güngör
 • Necdet A. Bekir
Bakırköy Tıp Dergisi 2006; 2: 15-18
Şaşılık cerrahisinde iğne ve sütür kontaminasyonu
 • Betül Tuğcu
 • Seyhan Ördekçi
 • Fırat Helvacıoğlu
 • Nazire Terzi
 • Sadık Şencan
Bakırköy Tıp Dergisi 2007; 3: 19-22
Hafif ve Orta Derece Gonartrozlu Hastalarda Yapılan Artroskopik Debritmanın Hastaların Yaşam Kalitesine Etkisi
 • Serdar Hakan Başaran
 • H. Nadir Öneş
 • Gökhan Peker
 • Erdem Edipoğlu
 • M. Cevdet Avkan
Bakırköy Tıp Dergisi 2011; 7: 20-26 DOI: 10.5350/BTDMJB201107105
Borderline Over Tümörlü 53 Olgunun Retrospektif Analizi
 • Evrim Bostancı
 • Selçuk Ayas
 • Ayşen Boza
 • Ayşe Gürbüz
 • Ateş Karateke
Bakırköy Tıp Dergisi 2014; 10: 27-32 DOI: 10.5350/BTDMJB201410106
Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar
 • Ümran Dal
 • Hülya Bulut
 • Sevil Güler Demir
Bakırköy Tıp Dergisi 2012; 8: 34-40 DOI: 10.5350/BTDMJB201208106
Artroskopik Diz Cerrahisinde İntratekal Bupivakain ve Levobupivakainin Etkinliklerinin Karşılaştırılması
 • Dilek Altun
 • Güray Demir
 • Halil Çetingök
 • Evrim Küçür Tülübaş
 • Zafer Çukurova
Bakırköy Tıp Dergisi 2014; 10: 57-61 DOI: 10.5350/BTDMJB201410203
Ateş etyolojisi nedeni ile araştırılan hastalarda tanısı gecikmiş mortal bir neden: Fournier Gangreni
 • Aziz Sümer
 • Ender Onur
 • Ediz Altınlı
 • Atilla Çelik
 • Serkan Senger
 • Neşt Köksal
Bakırköy Tıp Dergisi 2005; 1: 57-59
Perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz
 • Volkan Tuğcu
 • Ali İhsan Taşçı
 • Fuat Ernis Su
Bakırköy Tıp Dergisi 2006; 2: 59-62
Kolon tümörüne bağlı akut mekanik barsak tıkanıklığı olan olgularımızda tanı ve cerrahi tedavinin değerlendirilmesi
 • Mustafa Uygar Kalaycı
 • Halil Alış
 • Selin Kapan
 • Ahmet Nuray Turhan
 • Kemal Dolay
 • Özgür Pekel
 • Hakan Yiğitbaş
 • Erşan Aygün
Bakırköy Tıp Dergisi 2005; 1: 60-63
Cerrahi Girişim Geçiren Yaşlı Hastalarda Bilişsel Fonksiyon Bozukluğunun Değerlendirilmesi
 • Sevim Çelik
 • Duygu Kavacık
 • Asude Nair
 • Nurdan Şeker
 • Leyla Demirel
Bakırköy Tıp Dergisi 2015; 11: 66-73 DOI: 10.5350/BTDMJB201511205
Omuz sıkışma sendromu ve rotator manşet yırtığı cerrahi tedavisine biceps tenotomisinin etkileri
 • Ahmet Nadir Aydemir
 • Selim Ergün
 • Levent Berkem
 • Oğuz Şükrü Poyanlı
 • İrfan Esenkaya
 • Hüsnü Kaya Akan
Bakırköy Tıp Dergisi 2015; 11: 74-81 DOI: 10.5350/BTDMJB201511206
İdiopatic spontan pnömoperitoneumun sıklığı: 2.36%
 • Kıvanç Derya Peker
 • Murat Çikot
 • Mehmet Abdussamet Bozkurt
 • Burak İlhan
 • Burak Kankaya
 • Nuri Alper Şahbaz
 • Halil Alış
Bakırköy Tıp Dergisi 2017; 13: 77-82 DOI: 10.5350/BTDMJB201713204
Sakrokosigeal Pilonidal Sinüs Hastalığının Cerrahi Tedavisinde Karydakis Flap ile Primer Kapama Prosedürlerinin Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması
 • Toygar Toydemir
 • Onur Peşluk
 • Elif Diler Ermeç
 • Ahmet Nuray Turhan
Bakırköy Tıp Dergisi 2012; 8: 78-81 DOI: 10.5350/BTDMJB201208206
Jinekolojik Cerrahi Operasyon Öncesi Hastaların Hastalık Algıları Üzerine Etkili Faktörler
 • Hatice Kahyaoğlu Süt
Bakırköy Tıp Dergisi 2017; 13: 83-90 DOI: 10.5350/BTDMJB201713205
Elektif jinekolojik ameliyatlar sırasında, metoklopramidin postoperatif analjezik etkinliğinin değerlendirmesi
 • İbrahim Özgür Önsel
 • Ziya Salihoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2008; 4: 87-94
Pediatrik Cerrahide Sık Karşılaşılan Konjenital Anomalilere Genetik Yaklaşım
 • Asude Durmaz
 • Burak Durmaz
 • Emin Karaca
 • Orkan Ergün
 • Özgür Çoğulu
Bakırköy Tıp Dergisi 2013; 9: 91-104 DOI: 10.5350/BTDMJB201309301
Kardiyak miksoma tedavisi; üçüncü basamak akademik merkez deneyimi
 • Saygin Turkyilmaz
 • Ali Aycan Kavala
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 98-103 DOI: 10.5350/BTDMJB.20171230024937
Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonrası Erken Dönem Göz İçi Basıncı Kontrolünde Oral ve Topikal Karbonik Anhidraz İnhibitörlerinin Etkinliği
 • Ulviye Yiğit
 • Banu Arslan
Bakırköy Tıp Dergisi 2011; 7: 99-103 DOI: 10.5350/BTDMJB201107304
Ektopik Gebelik Olgularının 5 Yıllık Analizi: Tek Merkez Deneyimi
 • Emre Erdem Taş
 • Hüseyin Levent Keskin
 • Serpil Aydoğmuş Nemutlu
 • Ulaş Çali
 • Ahmet Akın Sivaslıoğlu
 • Ayşe Filiz Avşar
Bakırköy Tıp Dergisi 2013; 9: 105-110 DOI: 10.5350/BTDMJB201309302
İnguinal Herni Tamirinde Spermatik Kord ve Round Ligamanı Lipomlarına Yaklaşım
 • Sinan Hatipoğlu
 • Selin Kapan
Bakırköy Tıp Dergisi 2015; 11: 109-115 DOI: 10.5350/BTDMJB201511304
Laparoskopi negatif apendektomilerde beklenmeyen bulguları saptamada açık cerrahiye göre üstün müdür?
 • Necdet Fatih Yaşar
 • Mustafa Ufuk Uylaş
 • Ersin Ateş
 • Serdar Erkasap
 • Adnan Şahin
 • Enver İhtiyar
 • Tarık Çağa
 • Ercüment Paşaoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2017; 13: 118-121 DOI: 10.5350/BTDMJB201713302
Ameliyat Sonrası Erken Dönemde Hastanede Yatan Hastaların Uyku Düzenini Etkileyen Etmenler
 • Birgül Ödül Özkaya
 • Zehra Yüce
 • Murat Gönenç
 • Asiye Gül
 • Halil Alış
Bakırköy Tıp Dergisi 2013; 9: 121-125 DOI: 10.5350/BTDMJB201309305
Humerusun Ekleme Yakın Alt Uç Kırıklarının Cerrahi Tedavisinde Olekranon Osteotomisi Mutlaka Gerekli Midir?
 • Barış Yılmaz
 • Cem Çopuroğlu
 • Mert Çiftdemir
 • Mert Özcan
 • Erdi İmge
 • Kenan Sarıdoğan
Bakırköy Tıp Dergisi 2017; 13: 122-126 DOI: 10.5350/BTDMJB201713303
Cerrahide Sık Karşılaşılan Bir Çelişki: Memedeki Mikrokalsifikasyonlara Ne Yapmalıyız?
 • Mehmet Abdussamet Bozkurt
 • Murat Gönenç
 • Eyüp Gemici
 • Enis Öztürk
 • Selin Kapan
 • Halil Alış
Bakırköy Tıp Dergisi 2012; 8: 123-125 DOI: 10.5350/BTDMJB201208306
Koroner Arter Bypass Greftleme Cerrahisinde Kristaloid ve Kolloidlerin Hemodinami Üzerine Etkilerinin Minimal İnvaziv Kardiyak Output Monitörü (Flotrac-Vigileo) Kullanılarak Karşılaştırılması
 • Halil Çetingök
 • Hüseyin Uzunağaç
 • Bedih Balkan
 • Dilek Altun
 • Zafer Çukurova
 • G. Oya Hergünsel
Bakırköy Tıp Dergisi 2012; 8: 126-135 DOI: 10.5350/BTDMJB201208307
Akut apandisitte nonoperatif takip ve tedavi
 • Ahmet Nuray Turhan
 • Selin Kapan
 • Ersen Kütükçü
 • Hakan Yiğitbaş
 • Erşan Aygün
Bakırköy Tıp Dergisi 2006; 2: 134-136
Sakrokoksigeal pilonidal sinüs hastalığı için Karydakis flebi: Uzun dönem sonuçları. Retrospektif bir analiz
 • Murat Gönenç
 • Hakan Yırgın
 • Mehtap Dinç
 • Selin Kapan
 • Ahmet N. Turhan
 • Halil Alış
Bakırköy Tıp Dergisi 2011; 7: 153-155 DOI: 10.5350/BTDMJB201107406
Koroner Arter Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Kullanılan Drenaj Tüpü Tiplerinin ve Uygulanma Yerlerinin Ameliyat Sonrası Dönemde Ağrı ve Efüzyon Üzerine Etkisi
 • Zehra Belhan
 • Eşref Hasan Karabulut
 • Cem Arıtürk
 • Eyüp Murat Ökten
 • Fevzi Toraman
 • Selçuk Görmez
 • Pınar Orhan
Bakırköy Tıp Dergisi 2015; 11: 154-158 DOI: 10.5350/BTDMJB201511404
Kompleks Omurga Cerrahisinde Hücre Koruyucu Sistemin Etkinlik ve Maaliyet Analizi
 • Evren Karaali
 • Altuğ Duramaz
 • Gökhan Peker
 • Kadir Gözügül
 • Mustafa Gökhan Bilgili
 • Mustafa Cevdet Avkan
Bakırköy Tıp Dergisi 2014; 10: 165-169 DOI: 10.5350/BTDMJB201410406
Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında Farklı Basınçlarda İntraperitoneal Verilen CO2 İnsuflasyonunun Hemodinamik Parametreler Üzerine Etkisinin USCOM (Non-Invaziv Ultrasonografik Kardiyak Output Monitörü) ile Değerlendirilmesi
 • Vedat Kendir
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 176-182 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170206081522
İntermittan Ekzotropya Cerrahisinin Başarısını Etkileyen Faktörler
 • Şenay Aşık Nacaroğlu
 • Gülizar Soyugelen
 • Sibel Demirel
 • Başak Bosatancı Ceran
 • Nihal Onursever
 • İzzet Can
Bakırköy Tıp Dergisi 2012; 8: 182-186 DOI: 10.5350/BTDMJB201208406

Araştırma

Cerrahi Başarısızlık Riski Yüksek Olan Glokomlu Hastalarda Mitomisin C Kullanılarak Yapılan Trabekülektomi
 • Aslı Değer Vural
 • Süleyman Kuğu
 • Aysu Karatay Arsan
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 24-28 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180105070450
Gastrointestinal Malignite Cerrahisi Geçirecek Hastalarda Postoperatif Yoğun Bakım İhtiyacını Öngörmede ASA, SORT, CCI ve CACI İndekslerinin Karşılaştırılması
 • Mustafa Kılıç
 • Elif Bombacı
 • Banu Çevik
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 142-149 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180318093225
Proksimal Femur Patolojik Kırıkları Sonrası Seçilen Cerrahi Tekniğin ve Hasta Özelliklerinin Uzun Dönem Sürviye Etkileri
 • Yavuz Sağlam
 • Barış Gülenç
 • Fevzi Birişik
 • Onur Tunalı
 • Ahmet Salduz
 • Önder Yazıcıoğlu
Bakırköy Tıp Dergisi 2019; 15: 155-159 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180423062907
Aseptik humerus kaynamaması olan hastalarin tedavisinde internal tespit ve otogreftleme ile tek aşamali cerrahi
 • Yavuz Arikan
 • Baris Ozkul
 • Yasar Mahsut Dincel
 • Osman Lapcin
 • Yunus Emre Akman
 • Umut Yavuz
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 294-299 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170613100215
Açık Posterior Omurga Cerrahisi Sonrası Cerrahi Alan Enfeksiyonu: En Çok Etkilenen Hangisi?
 • Azharuddin Azharuddin
 • Harapan Harapan
 • Jonny Karunia Fajar
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 389-393 DOI: 10.4274/BTDMJB.20171114065534
Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Pediatrik Humerus Medial Epikondil Kırıklarının Orta Dönem Klinik ve Radyolojik Sonuçları: Vida mı, K Teli mi?
 • Tolga Onay
 • Erhan Okay
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 415-420 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180127063040

Olgu Sunumları

Kronik mezenterik iskemide tüm mezenterik damarların revaskülarizasyonu
 • Mehmet Ali Şahin
 • Artan Jahollari
 • Adem Güler
 • Faruk Cingöz
 • Gökhan Yağcı
 • Vugar Hasanov
 • Mehmet Arslan
Bakırköy Tıp Dergisi 2014; 10: 33-36 DOI: 10.5350/BTDMJB201410107
Ailesel Hiperkolesterolemi Nedeniyle Koroner Bypass Cerrahisi Yapılan Bir Adölesan Hastada LDL Aferez Tedavisinin Değerlendirilmesi
 • Mehmet Burhan Oflaz
 • Şevket Ballı
 • Feyza Ayşenur Paç
Bakırköy Tıp Dergisi 2011; 7: 112-115 DOI: 10.5350/BTDMJB201107307
Endometriozise Bağlı Karın Duvarı Kitleleri
 • Tuba Atak
 • Süleyman Bozkurt
 • Oktay Yener
 • Halil Coşkun
Bakırköy Tıp Dergisi 2011; 7: 122-124 DOI: 10.5350/BTDMJB201107310
Otoampüte bir penisin tek derin dorsal arterin mikrocerrahi anastomozu ile reimplantasyonu: Olgu sunumu
 • Necati Gürbüz
 • Bedi Özbay
 • Nadir Kalfazade
 • Serdar Karadağ
 • Eray Kemahlı
 • Muzaffer Baş
 • Ali İhsan Taşçı
Bakırköy Tıp Dergisi 2009; 5: 123-126
Yoğun Bakım Ünitesinde Paratiroid Adenomlu Olgu: Prognoz ve Tedavi Yaklaşımı
 • Dilek Altun
 • Güray Demir
 • Evrim Tülübaş
 • Zafer Çukurova
 • Ahmet Turhan
Bakırköy Tıp Dergisi 2015; 11: 127-130 DOI: 10.5350/BTDMJB201511308
Ayak ve ayak bileği yumuşak doku defektli üç olguda sural flep uygulaması ve literatürün gözden geçirilmesi
 • Serdar Hakan Basaran
 • Mustafa Gokhan Bilgili
 • Bulent Tanriverdi
 • Ersin Ercin
 • Emre Baca
 • Cemal Kural
Bakırköy Tıp Dergisi 2016; 12: 151-156 DOI: 10.5350/BTDMJB201612310
Laparoskopik Cerrahi İle Tedavi Edilen Jejunal Fibromatozis Olgusu
 • Tuna Bilecik
 • Burhan Mayir
 • Tahir Oruç
 • Ramazan Eryılmaz
Bakırköy Tıp Dergisi 2016; 12: 221-223 DOI: 10.5350/BTDMJB201612409