Araştırmalar

Beta Talasemide Pulmoner Disfonksiyon
 • Neslihan Özkul Sağlam
 • Selcen Kazancı Yaroğlu
 • Lida Bülbül
 • Arif Kut
 • Çetin Timur
Bakırköy Tıp Dergisi 2015; 11: 43-48 DOI: 10.5350/BTDMJB201511201

Olgu Sunumları

GSBL Üreten Klebsıella Pneumoniae’nın Neden Olduğu Komplike Dev Karaciğer Apsesi Olgusu
 • Kadriye Yaşar
 • Filiz Pehlivanoğlu
 • Semra Sandıkcı
 • Gönül Şengöz
 • Adem Duru
Bakırköy Tıp Dergisi 2012; 8: 136-139 DOI: 10.5350/BTDMJB201208308

Araştırma

Ekstrakorporeal Dolaşımda Beynin Nöroelektriksel Aktivitesi: Ön Bulgular
 • Turan Onur Bayazıt
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 427-432 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180728081335