Olgu Sunumları

Lamivudin ve adefovir direncine bağlı HBV DNA artışının AFP seviyesiyle ilişkisi
 • Özcan Karaman
 • Mehmet Çölbay
 • Ihsan Uslan
 • Gursel Acarturk
Bakırköy Tıp Dergisi 2010; 6: 39-41
Otoampüte bir penisin tek derin dorsal arterin mikrocerrahi anastomozu ile reimplantasyonu: Olgu sunumu
 • Necati Gürbüz
 • Bedi Özbay
 • Nadir Kalfazade
 • Serdar Karadağ
 • Eray Kemahlı
 • Muzaffer Baş
 • Ali İhsan Taşçı
Bakırköy Tıp Dergisi 2009; 5: 123-126
Nadir görülen bir testis tümörü; karsinoid tümör: Olgu sunumu
 • Bekir Aras
 • Gülay Yüzer
 • Nadir Kalfazade
 • Serdar Karadağ
 • Eray Kemahlı
 • Işın Kılıçaslan
 • Ali İhsan Taşçı
Bakırköy Tıp Dergisi 2007; 3: 154-155
Nadir Görülen Bir Prostat Tümörü: Prostat Küçük Hücreli Nöroendokrin Karsinom
 • Serdar Karadağ
 • Nadir Kalfazade
 • Bekir Aras
 • Necati Gürbüz
 • Bedi Özbay
 • Ali İhsan Taşçı
Bakırköy Tıp Dergisi 2009; 5: 170-172

Araştırmalar

Distal üreter taşlarında üreteroskopik pnömatik litotripsi ile deneyimlerimiz
 • Volkan Tuğcu
 • Hakan Polat
 • Nadir Kalfazade
 • Gökhan Gürbüz
 • Ali İhsan Taşçı
Bakırköy Tıp Dergisi 2006; 2: 137-140

Araştırma

Ekstrakorporeal Dolaşımda Beynin Nöroelektriksel Aktivitesi: Ön Bulgular
 • Turan Onur Bayazıt
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 427-432 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180728081335