Araştırmalar

Oral Kontraseptifler Hakkında Toplumun Farkındalık Düzeyi
 • Çağlar Helvacıoğlu
 • Hediye Dağdeviren
 • Ammar Kanawati
 • Hüseyin Cengiz
 • Murat Ekin
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 53-56 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170401101511
Gebelikte şiddet ve benlik saygısı
 • Güliz Onat Bayram
Bakırköy Tıp Dergisi 2009; 5: 67-71
Tek Doz Metotreksat Tedavisi Başarısız Olanlarda İkinci Tedaviye Karar Vermede Önemli Olan Parametrelerin Belirlenmesi
 • Berna Şermin Kılıç
 • Abdullah Tüten
 • Mahmut Öncül
 • Abdullah Serdar Açıkgöz
Bakırköy Tıp Dergisi 2014; 10: 107-110 DOI: 10.5350/BTDMJB201410304
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocukların Kardeşlerinde Şimdiki ve Yaşam Boyu Psikiyatrik Bozuklukların Değerlendirilmesi
 • Semra Yılmaz
 • Tayfun Kara
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 226-235 DOI: 10.5350/BTDMJB.20180330072256

Olgu Sunumları

Ailesel Hiperkolesterolemi Nedeniyle Koroner Bypass Cerrahisi Yapılan Bir Adölesan Hastada LDL Aferez Tedavisinin Değerlendirilmesi
 • Mehmet Burhan Oflaz
 • Şevket Ballı
 • Feyza Ayşenur Paç
Bakırköy Tıp Dergisi 2011; 7: 112-115 DOI: 10.5350/BTDMJB201107307
Botulismus: Bir Ailede 6 Olgu
 • Vildan Yayla
 • Murat Çabalar
 • Özlem Yarka
 • Vildam Güzel
 • Samiye Uysal
Bakırköy Tıp Dergisi 2010; 6: 131-135
Genç Bir Hastada Koksartrozun Nadir Bir Nedeni: Ailesel Akdeniz Ateşi
 • Meltem Vural
 • Cemal Bes
 • Ercan İnci
Bakırköy Tıp Dergisi 2017; 13: 149-151 DOI: 10.5350/BTDMJB201713308

Araştırma

Ebeveyn Tutumlarının Çocukların Okula Hazır Olma Durumuna Etkisi ve İlişkili Faktörler
 • Ömer Alpgan
 • Tayfun Kara
 • Semra Yılmaz
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 408-414 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180326021029