Araştırmalar

Oral Kontraseptifler Hakkında Toplumun Farkındalık Düzeyi
  • Çağlar Helvacıoğlu
  • Hediye Dağdeviren
  • Ammar Kanawati
  • Hüseyin Cengiz
  • Murat Ekin
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 53-56 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170401101511
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocukların Kardeşlerinde Şimdiki ve Yaşam Boyu Psikiyatrik Bozuklukların Değerlendirilmesi
  • Semra Yılmaz
  • Tayfun Kara
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 226-235 DOI: 10.5350/BTDMJB.20180330072256

Araştırma

Ebeveyn Tutumlarının Çocukların Okula Hazır Olma Durumuna Etkisi ve İlişkili Faktörler
  • Ömer Alpgan
  • Tayfun Kara
  • Semra Yılmaz
Bakırköy Tıp Dergisi 2018; 14: 408-414 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180326021029