Araştırmalar

Çocuklarda adenovirüs gastroenteriti olgularının sıklığı
 • Suat Biçer
 • Gülhan Tunca Şahin
 • Berkun Koncay
 • Hakan Gemici
 • Nuri Engerek
 • Önder Ulucaklı
 • Nagihan Özlü
 • Rengin Şiraneci
Med J Bakirkoy 2009; 5: 6-10
Çocuklarda demir eksikliği tarama testi olarak eritrosit indekslerinden RDW ve MCV’nin irdelenmesi
 • Evren Akgüneş
 • Canan Hasbal
 • Reyhan Dedeoğlu
 • Bağdagül Yavaş
 • Leyla Yolar
 • Sami Hatipoğlu
Med J Bakirkoy 2007; 3: 6-9
Hastanede yatan süt çocuklarında rutin aşılanma oranları
 • Lale Pulat Seren
 • Abdülkadir Bozaykut
 • İlke Özahi İpek
 • R. Gönül Sezer
Med J Bakirkoy 2006; 2: 7-10
Bir Yaz Mevsiminde Kliniğimizde Takip Ettiğimiz Aseptik Menenjitli Çocuklar
 • Ali Demirci
 • Tamer Macar
 • Zilha Öztürk
 • Çağrı Cumhur Gök
 • İlyas Tolga Erkum
 • Sami Hatipoğlu
Med J Bakirkoy 2015; 11: 9-12 DOI: 10.5350/BTDMJB201511103
Henoch schönlein purpuralı 101 olgunun retrospektif değerlendirilmesi
 • Gülay Çiler Erdağ
 • Ayça Vitrinel
 • Gül Yeşiltepe
 • D. Alper Gürsu
 • Turgut Ağzıkuru
 • Yasemin Akın
Med J Bakirkoy 2007; 3: 10-14
İştahsız çocukların anne babalarının çocuklarının vücut ağırlığı ve gelişimi hakkında görsel algıları
 • Resul Yılmaz
 • Mehmet Burhan Oflaz
Med J Bakirkoy 2009; 5: 11-17
İlköğretim çağındaki çocuklarda obezite prevalansının belirlenmesi ve risk faktörlerinin araştırılması
 • Serdar Öztora
 • Sami Hatipoğlu
 • Mehmet Bahadır Barutçugil
 • Bahar Salihoğlu
 • Reyhan Yıldırım
 • Esra Şevketoğlu
Med J Bakirkoy 2006; 2: 11-14
Bakırköy Bölgesindeki Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinde İdrar İyot Atılımı
 • Mehmet Bahadır Barutçugil
 • Sami Hatipoğlu
 • Bahar Salihoğlu
 • Serdar Öztora
 • Reyhan Yıldırım
Med J Bakirkoy 2005; 1: 12-15
El-Ayak-Ağız Hastalığının Klinik ve Demografik Özellikleri
 • Zeynep Topkarcı
 • Bilgen Erdoğan
 • Zeynep Yazıcı
Med J Bakirkoy 2013; 9: 12-15 DOI: 10.5350/BTDMJB201309103
Sağlam Çocuk Polikliniğine Başvuran 0-1 Yaş Bebeği olan Annelerde Depresyon Taraması ve Depresyonda Etkili Risk Faktörlerini Belirleme
 • Betül Battaloğlu
 • Nurcihan Aydemir
 • Sami Hatipoğlu
Med J Bakirkoy 2012; 8: 12-21 DOI: 10.5350/BTDMJB201208103
Çocuk Polikliniğine Başvuran 6-24 Ay Arası Sağlam Çocukların Değerlendirilmesi
 • Öznur Küçük
 • Ayşe Yeşim Göçmen
Med J Bakirkoy 2012; 8: 28-33 DOI: 10.5350/BTDMJB201208105
Hepatit B taşıyıcı annelerin çocuklarının aşılanması ve takibi
 • Fatma Sırmatel
 • Ali İhsan Bozkurt
 • Tekin Karslıgil
 • Alpay Çakmak
 • İclal Geyikli
Med J Bakirkoy 2008; 4: 31-33
Çocuk acil servisine akut karın ağrısı yakınmasıyla getirilen olguların analizi
 • Sibel A. Tekgündüz
 • Aysun Şengül
 • Suat Biçer
 • Hüseyin Aldemir
 • Gönül Aydoğan
Med J Bakirkoy 2005; 1: 52-56
Sağlam çocukların düzenli takibini etkileyen faktörler
 • Mehmet Nizamoğlu
 • Sami Hatipoğlu
 • Yalçın Çelik
 • Serdar Öztora
 • Esra Şevketoğlu
 • Tolga Erkum
Med J Bakirkoy 2008; 4: 53-57
Gastroözofajiyal reşülü çocuklarda atopi sıklığı
 • Özlem Bekem Soylu
 • Suna Asilsoy
 • Demet Can
 • Hasan Ağın
 • Saniye Gülle
 • Serdar Altınöz
Med J Bakirkoy 2009; 5: 54-57
Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servise Başvuran Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi
 • Caner Araz
 • Mustafa Özgür Toklucu
 • Mehmet Nizamoğlu
 • Emin Pala
 • Hüsniye İşcan
 • Ahmet Sami Yazar
 • Ruhan Özer
 • İsmail İşlek
Med J Bakirkoy 2017; 13: 57-67 DOI: 10.5350/BTDMJB201713201
İlaca bağlı distonik reaksiyon özellikle risperidon kullanan çocuklarda: 11 olgunun tanımlanması ve literatürün gözden geçirilmesi
 • Emel Ataş Berksoy
 • Ünsal Yılmaz
 • Tanju Çelik
 • Hüseyin Anıl Korkmaz
 • Selçuk Yazıcı
 • Rahmi Özdemir
 • Özlem Bekem Soylu
Med J Bakirkoy 2016; 12: 64-69 DOI: 10.5350/BTDMJB201612202
Zehirlenme olgularında takip ve tedavi yaklaşımımız
 • Suat Biçer
 • Nuray Aktay Ayaz
 • Sertaç Onan
 • Osman Hacıhasanoğlu
 • Sadettin Sezer
 • Ferhan Çetindağ
 • Mehmet Kesikminare
 • Neslihan Tombulca
 • Gönül Aydoğan
 • Hüseyin Aldemir
Med J Bakirkoy 2006; 2: 82-87
Çocukluk çağında görülen enürezis nokturnanın sosyodemografik özellikleri
 • Yıldız Dallar
 • Banu Çelikel Acar
 • Dilek Kahvecioğlu
 • F. İnci Arıkan
Med J Bakirkoy 2009; 5: 92-95
Henoch - schönlein purpuralı çocuklarda gastrointestinal sistem tutulumunun klinik ve laboratuar bulguları
 • E. Mahir Gülcan
Med J Bakirkoy 2007; 3: 94-100
Üriner sistem enfeksiyon şüphesi olan çocuklarda tanımlayıcı laboratuvar testleri ile kültür antibiyogram sonuçlarının değerlendirilmesi
 • İsmail Yıldırım
 • Asuman Gedikbaşı
 • Özlem Açıkgöz
 • Sami Hatipoğlu
Med J Bakirkoy 2008; 4: 95-98
Pediatrik acil ünitesinde akut karın ağrısı ve diğer akut batın semptomları olan çocukların analizi
 • Suat Biçer
Med J Bakirkoy 2009; 5: 96-102
Çocuk kasık fıtıkları genel cerrah tarafından ameliyat edilmeli midir?
 • Aziz Sümer
Med J Bakirkoy 2008; 4: 99-102
Çocuklarda İdyopatik Fasiyal Paralizi
 • İbrahim Sayın
 • Zahide Mine Yazıcı
 • Çoşkun Yarar
 • İbrahim Erdim
 • Ferhat Demir
 • Fatma Tülin Kayhan
Med J Bakirkoy 2012; 8: 107-110 DOI: 10.5350/BTDMJB201208303
Çocuklarda Tuvalet Eğitimini Etkileyen Faktörler
 • Serdar Önen
 • İlknur Aksoy
 • M. Ayşin Taşar
 • Yıldız Dallar Bilge
Med J Bakirkoy 2012; 8: 111-115 DOI: 10.5350/BTDMJB201208304
Yenidoğanda kan değişiminin sütçocukluğunda hematolojik parametrelere etkisi
 • Serdar Cömert
 • Öznur Kılıç
 • Berrin Telatar
 • Turgut Ağzıkuru
 • Yasemin Akın
 • Ayça Vitrinel
Med J Bakirkoy 2006; 2: 123-125
İzmir İlinde 7-18 Yaş Arası Öğrencilerde Obezite ve Fazla Kilo Prevalansı
 • İlker Daştan
 • Volkan Çetinkaya
 • Mehmet Erdem Delice
Med J Bakirkoy 2014; 10: 139-146 DOI: 10.5350/BTDMJB201410402
Hışıltılı Çocuklarda Etyoloji ve Demografik Özelliklerin Değerlendirilmesi
 • Korhan Birgül
 • Nazan Altınel
 • Lida Bülbül
 • Mustafa Şahin
 • Sadık Sami Hatipoğlu
Med J Bakirkoy 2014; 10: 147-152 DOI: 10.5350/BTDMJB201410403
Elazığ yöresinde çocuklarda akut enfeksiyöz kış ishalleri
 • Kaan Demirören
 • Saadet Demirören
 • Mehmet Cudi Ekingen
Med J Bakirkoy 2009; 5: 149-152
Sağlıklı Çocuklarda Herpes Zoster İnfeksiyonu
 • Zeynep Topkarcı
 • Bilgen Erdoğan
 • Tolga Erkum
 • Murat Yılmaz
Med J Bakirkoy 2012; 8: 178-181 DOI: 10.5350/BTDMJB201208405
Çocuklarda Araç Dışı Trafik Kazası Nedeniyle Gelişen Tibia Şaft Kırıklarının Titanyum Elastik Çiviyle Tedavisi
 • Serdar Hakan Başaran
 • Ersin Erçin
 • Hüseyin Çümen
 • Uygar Daşar
 • Mustafa Gökhan Bilgili
 • Mustafa Cevdet Avkan
Med J Bakirkoy 2016; 12: 188-194 DOI: 10.5350/BTDMJB201612403
Düşük Gelir Düzeyine Sahip Bir Bölgede Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantılarının Değerlendirilmesi
 • Medine Ayşin Taşar
 • Çağatay Özcan
 • Rukiye Ünsal Saç
Med J Bakirkoy 2018; 14: 198-203 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170328120808
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocukların Kardeşlerinde Şimdiki ve Yaşam Boyu Psikiyatrik Bozuklukların Değerlendirilmesi
 • Semra Yılmaz
 • Tayfun Kara
Med J Bakirkoy 2018; 14: 226-235 DOI: 10.5350/BTDMJB.20180330072256

Olgu Sunumları

Çocuklarda Anorektal Travma Sonucu Gelişen Rektum Perforasyonu: İki Olgu Sunumu
 • Abdulkerim Temiz
 • Bülent Akçora
 • Muhyittin Temiz
 • Ahmet Aslan
Med J Bakirkoy 2011; 7: 32-34 DOI: 10.5350/BTDMJB201107107
Tedaviye dirençli demir eksikliği anemisinde Helikobakter pylori enfeksiyonu: Olgu sunumu
 • Mine Serin
 • Tarık Serin
Med J Bakirkoy 2008; 4: 37-39
Krup bulguları ile gelen yabancı cisim aspirasyonu
 • Suna Asilsoy
 • Hurşit Apa
 • Hasan Ağın
 • Demet Can
 • Tuğrul Özcan
 • Ceyhun Dizdarer
Med J Bakirkoy 2008; 4: 76-78
Televizyondaki Şiddet Çocuklarımızı Ne Kadar Etkiliyor?
 • Zahide Yalaki
 • E. Derya Potur
 • Sırma Ercan
 • F. İnci Arıkan
 • Ülkü Tıraş
 • Yıldız Dallar
Med J Bakirkoy 2012; 8: 85-88 DOI: 10.5350/BTDMJB201208208
Mekanik Ventilatör Uygulaması ile Kaybolan Morgagni Hernisi: Olgu Sunumu
 • Alpay Çakmak
 • Sümeyye Sarraoğlu
 • Kabil Shermatov
 • A. Himmet Karazeybek
Med J Bakirkoy 2006; 2: 106-108
Kronik Parotit: HIV-Enfekte Çocuk Hastanın İlk Bulgusu
 • Nevin Hatipoğlu
 • Özden Türel
 • Çiğdem Aydoğmuş
 • Hüsem Hatipoğlu
 • Nuri Engerek
 • Rengin Şiraneci
 • Sami Hatipoğlu
Med J Bakirkoy 2016; 12: 140-143 DOI: 10.5350/BTDMJB201612307
Büyük Çocukta Yabancı Cisim Aspirasyonu: Plastik Kalem Ucu
 • Ali Demirci
 • İlyas Tolga Erkum
 • Esra Şevketoğlu
 • Bahar Kural
 • Sami Hatipoğlu
Med J Bakirkoy 2013; 9: 142-144 DOI: 10.5350/BTDMJB201309309

İnceleme

Çocuklarda karın ağrısına yaklaşım
 • Aytekin Kaymakcı
 • Şirin Güven
 • Ishak Akıllıoğlu
 • Müferet Ergüven
 • Makbule Erdoğan
 • Sevgi Akova
 • Ruhan Özer
Med J Bakirkoy 2009; 5: 41-48
Orak Hücre Anemili çocuk ve ergenlerde psikiyatrik bozukluklar ve öğrenme problemleri
 • Özalp Ekinci
 • Tanju Çelik
Med J Bakirkoy 2012; 8: 95-100 DOI: 10.5350/BTDMJB201208301

Araştırma

Çocukluk Çağındaki Trakeobronşiyal Yabancı Cisim Aspirasyonları
 • Murat Doğan
 • Feyza Esen
 • Yasemin Doğan
 • Selcan Öztürk
 • Ömer Faruk Demir
 • Mehmet Adnan Öztürk
Med J Bakirkoy 2019; 15: 126-130 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180216114524
İntihar Girişimi Nedeniyle Yoğun Bakıma Yatırılan Çocuk ve Ergenlerin Değerlendirilmesi
 • Serkan Özsoylu
 • Meda Kondolot
 • Başak Akyıldız
 • Sevgi Özmen
 • Esra Demirci
Med J Bakirkoy 2019; 15: 131-135 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180222080220
Çocuk Servisinde Yatan Hastaların Demir Eksikliği Anemisi Açısından Araştırılması
 • Emrah Naiboğlu
 • Sezin Naiboğlu
 • Elif Turan
 • Sadık Sami Hatipoğlu
 • Canan Hasbal Akkuş
Med J Bakirkoy 2019; 15: 204-208 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180604094058
112 Ambulansı ile Çocuk Acile Getirilen Hastaların Değerlendirilmesi
 • Müslüm Mönür
 • Müge Gülen
 • Akkan Avci
 • Salim Satar
Med J Bakirkoy 2018; 14: 253-262 DOI: 10.5350/BTDMJB.20160930125348
Deli Bal Alımı Sonrası Hastaneye Başvuran Çocuk Olguların Değerlendirilmesi
 • Ramazan Cahit Temizkan
 • Esra Ülgen Temel
 • Nefise Arıbaş
 • Kenan Kocabay
Med J Bakirkoy 2018; 14: 289-293 DOI: 10.5350/BTDMJB.20170321092220
Çocuk Servisine Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısı ile Yatan Hastaların D Vitamini ve B12 Eksikliği Yönünden Araştırılması
 • Emrah Naiboğlu
 • Sezin Naiboğlu
 • Elif Turan
 • Canan Hasbal Akkuş
 • Sami Hatipoğlu
Med J Bakirkoy 2019; 15: 339-344 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180604095704
Gerilim Tipi Baş Ağrısı Olan Çocuklarda Vitamin B12 Eksikliği: Olgu-kontrol Çalışması
 • Gonca Bektaş
 • Melike Ersoy Olbak
 • Emine Ergül Sarı
 • Soner Erdin
 • Yüksel Gülen Çiçek
Med J Bakirkoy 2019; 15: 388-392 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20190429082900
Ebeveyn Tutumlarının Çocukların Okula Hazır Olma Durumuna Etkisi ve İlişkili Faktörler
 • Ömer Alpgan
 • Tayfun Kara
 • Semra Yılmaz
Med J Bakirkoy 2018; 14: 408-414 DOI: 10.4274/BTDMJB.20180326021029

Derleme

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonuna Yaklaşımda Yenilikler
 • Nuran Başoğlu
 • İsmail İşlek
Med J Bakirkoy 2019; 15: 317-322 DOI: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20170810012213