ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 3
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
9 - Gastrointestinal Stromal Tümörlerde Laparoskopik Tedavi
   
Osman Könes, Tebessüm Çakıl, Cevher Akarsu, Seymur Abdullayev, Mehmet Emin Güneş
   
  ÖZET
   
  Amaç: Mide submukozal lezyonları için laporoskopik kısmi mide rezeksiyonu yaygın olarak uygulanmaktadır. Sınırlıkları konusundaki tartışmalar sürmekle birlikte, erken cerrahi ve geç onkolojik sonuçları açık cerrahi sonuçlarıyla benzerdir. Bu çalışmada, submukozal tümörler için laparoskopik cerrahi uygulunan hastaları inceledik.

Yöntem: 2012-2018 yılları arasında Bakırköy Sadi Konuk hastanesinde submukozal mide lezyonları için laporoskopik cerrahi rezeksiyon uygulanan 25 hasta retrospektif olarak analiz edildi. Hastaların demografik özellikleri, tümör çapı, yeri ve aldıkları cerrahi tedavi, süresi kayıt edildi. Uyguladığımız laparoskopik cerrahi yöntem açıklandı.

Bulgular: On dört hasta kadın, 11 hasta erkek idi. Yaş ortalaması 62.4 idi. Lezyon ortalama çapı 46.7 mm idi. En büyük tümör çapı 80 mm idi. Üç tümör gastroösafageal bileşkede, 1’i kardiada, 5’i fundusta, 10 ‘korpusta, 6’sı antrumda izlendi. Ortalama ameliyat süresi 46.7 dakika idi. iki hastada yara yeri enfeksiyonu, 1 hastada zatüre izlendi. Ölüm izlenmedi.

Sonuç: Mide submukozal tümörlerinde cerrahi rezeksiyon güvenlidir. Büyük lezyonlar, pilora ve gastroösafageal bileşkeye yakın lezyonlar uyguladığımız cerrahi yöntemle güvenli olarak çıkartılabilirler.
   
  Anahtar Kelimeler
  GİST, stromal tümör, laparoskopi
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız