ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 3
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
7 - Aseptik humerus kaynamaması olan hastalarin tedavisinde internal tespit ve otogreftleme ile tek aşamali cerrahi
   
Yavuz Arikan, Baris Ozkul, Yasar Mahsut Dincel, Osman Lapcin, Yunus Emre Akman, Umut Yavuz
   
  ÖZET
   
  Arkaplan: Kilitleme ve kilitlenmeyen kompresyon plakaları, farklı uzun kemik kırıklarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Biyomekanik ve kontrollü çalışmalar kilitleme plakalarının kullanımıyla daha yüksek stabilite ve kaynama hızı bildirilmiştir. Kilitleme plakaları, değişen oranlarda başarı gösteren humeral kaynamamaların tedavisinde de güvenle kullanılmaktadır.

Amaç: Bu çalışmada humerus cisminde aseptik kaynamama gelişen hastaların tedavisinde debridman, kilitli kompresyon plağı (LCP) ile internal tespit ve otolog kemik grefti kombinasyonu ile yapılan tek aşamalı cerrahinin radyolojik ve klinik sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı. Hastalar ve Yöntem: Humerus kırığı sonrası kaynamama gelişen ve klinimizde LCP ve otolog kemik grefti ile tedavi edilen 24 hasta (17 erkek, 6 kadın; ortalama yaş 43.5 yıl) çalışmaya dahil edildi. 12 hasta daha önce en az bir kez cerrahi tedavi edilmişken 12 hasta cerrahi dışı (konservatif) yöntemle tedavi edilmişti. Altı hastada atrofik ve 18 hastada oligotrofik kaynamama vardı. Tüm hastalara geniş debridman, plak ile internal tespit ve otogreftleme uygulandı. Fonksiyonel değerlendirme Constant ve Murley skorlama sistemine göre yapıldı.

Bulgular: Ortalama takip süresi 43.6 aydı. Bir hasta dışında tüm hastalarda (%95.8) ortalama 18.8 haftada radyolojik kaynama sağlandı. Atrofik kaynamama olan altı hastada ortalama 1.8 cm kısaltma uygulandı. İlave cerrahi gereken hasta olmadı. Preoperatif enfeksiyon belirteçleri ve cerrahi sırasında alınan kültürler sonucu enfeksiyon gözlenmedi. Dört hastada kaynama gecikmesi, bir hastada geçici radial sinir hasarı gözlendi. On hastada mükemmel sonuç, 12 hastada iyi sonuç ve 2 hastada orta sonuç elde edildi.

Sonuç: LCP’ler ve otolog kemik greftleri kullanılarak yapılan tek aşamalı cerrahi girişim ile humeral kaynamamaların yönetimi, yeterli debridmanın ardından, tatmin edici radyolojik ve klinik sonuçlar ile etkili bir yöntemdir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Otogreftler, kol kemiği, plak, diyafiz, tespit
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız