ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 3
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|



Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
6 - Deli Bal Alımı Sonrası Hastaneye Başvuran Çocuk Olguların Değerlendirilmesi
   
Ramazan Cahit Temizkan, Esra Ülgen Temel, Nefise Arıbaş, Kenan Kocabay
   
  ÖZET
   
  Amaç: Çalışmamızda Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Polikliniğine başvuran deli bal zehirlenmelerinin demografik özelliklerinin, hastalık ve iyileşme süreçlerinin analizinin yapılması amaçlandı.

Yöntem: Çalışmamıza Haziran 2012 ile Şubat 2015 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Polikliniğine başvuran ve deli bal zehirlenmesi tanısı alan olgular alındı. Grayanotoksinin pediatrik yaş grubundaki etkilerinin değerlendirilmesi planlandı. Hastaların demografik özellikleri, klinik bulguları ve laboratuar tetkik sonuçları hastane kayıtlarından alındı. Retrospektif olarak hastaların vital bulguları, aldıkları tedaviler değerlendirildi. Hastaların, yaş, cinsiyet, toksikolojik özellikleri, kalp atım hızları, sistolik ve diyastolik kan basıncı verileri analiz edildi.

Bulgular: Haziran 2012 ile Şubat 2015 tarihleri arasında 4 çocuğun deli bal alımı sonrası zehirlenme şüphesi ile hastanemiz çocuk acil birimine başvurduğu belirlendi. Çalışmamızda bu 4 olgu analiz edildi. En büyüğü 16, en küçüğü 2 yaşındaydı. Hastaneye başvurma süreleri ortalama 1.5 saatti. Olguların takiplerinde belirlenen en düşük; kalp atım hızları dakikada 41 ile 63 atım, sistolik kan basıncı değerleri 71 ile 98 mmHg, diastolik kan basıncı değerleri 27 ile 41 mmHg arasında olarak bulundu. Hiçbirinin bilinen kronik bir hastalığı ve ilaç kullanım öyküsü yoktu. Baş dönmesi şikâyeti tüm hastalarda bulunuyordu. İki hastada atropin uygulaması gerektirecek bradikardi izlendi. Tüm hastalar intravenöz sıvı desteği aldı. En uzun süreli hastanede kalan olgu, hastaneye başvurusunun 4. günü taburcu edilen, senkop ile başvuran, hipotansiyon ile birlikte bradikardisi olan ve yaşça en büyük olan olguydu. Mortalite ve komplisayon gelişimi izlenmedi.

Sonuç: Altta yatan hastalık, ilaç veya madde kullanımı veya intoksikasyonu, travma vb. öyküsü olmayan ve bradikardi, hipotansiyon, gastrointestinal irritabilite gibi non spesifik semptomlar ile başvuran hastalarda, özellikle Karadeniz Bölgesi’nde deli bal zehirlenmesi akla getirilmelidir. Güvenli doz aralığı belirli olmadığı için ailelerin çocukları bu baldan uzak tutmaları tavsiye edilmelidir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Deli bal, zehirlenme, çocuk, grayanotoksin
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız