ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
14 - Geriatrik hastalarda akut apandisit ve laparoskopik apendektomi
   
Eyüp Gemici, Ahmet Sürek, Murat Çikot, Sezer Bulut, Cevher Akarsu, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Mehmet Emin Güneş
   
  ÖZET
   
  Amaç: Geriatrik yaş grubunda görülen akut apandisit hastasının özelliklerini sunup, cerrahi tedavide uygulanan açık ve laparoskopik apendektomi tekniklerini kıyaslamaktır.

Yöntem: Ocak 2010-Ocak 2018 tarihleri arasında yaşı 80 ve üzerinde olan akut apandisit tanısıyla ameliyat edilen 32 hastanın bilgileri retrospektif olarak incelendi. Bu hastaların demografik özellikleri, anamnezi, klinik bulguları, laboratuvar değerleri, görüntüleme yöntemleri, ameliyat teknikleri, perop ve ameliyat sonrası verileri incelendi.

Bulgular: Toplam 32 hastanın 18’ine (%56.0) laparoskopik apendektomi, 14’üne ise (%44.0) açık apendektomi yapıldı. Her iki teknik kıyaslandığında istatistik olarak birbirlerine üstünlükleri saptanmadı. Ancak laparoskopik apendektomi sonrası hastanede yatış süresi daha kısadır.

Sonuç: Karın ağrısı ile başvuran geriatrik yaş grubundaki hastada akut apandisit olasılığı her zaman akılda tutulmalıdır. Akut apandisit tanısı alan hastalarda uygulanan her iki teknik de istatistik olarak farksızdır. Ancak cerrahi komplikasyonları azaltması, hastanede yatış süresini azaltması, morbidite ve mortalite üzerine olumlu katkıları olması nedeniyle laparoskopik apendektomi yapılabilir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Geriatri, açık apendektomi, laparoskopik apendektomi
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız