ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
13 - Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları vajinal kanama veya menometrorajili hastalara ne zaman endometrial biyopsi yapmalı? 
   
Cihan Comba
   
  ÖZET
   
  Amaç: Postmenopozal kanama veya menometroraji şikayeti olan hastalarda endometrial biyopsi sonuçlarını karşılaştırmak.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, Ocak 2015-Haziran 2016 tarihleri arasında, Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi’ne başvuran semptomatik hastalarda, tek doktor tarafından diagnostik amaçlı yapılan probe küretaj sonuçları retrospektif olarak incelenmektedir.

Bulgular: 128 hastanın sonuçları değerlendirildi. Menopozdaki 14 hastanın ve premenopozdaki 114 hastanın yaş ortalaması sırasıyla 56.6+9.3 ve 44.0+6.7’dir. Endometrial kalınlık istatistiksel anlamlı olarak premenopozal hastalarda daha kalın bulundu. Semptomatik premenopozal kadınlarda en sık görülen patoloji endometrial polip en az ise endometrial atrofiydi. Postmenopozal hastalarda ise normal patolojik sonuç, endometrial polip, servikal polip eşit sıklıkta izlenmiştir. Hiçbir olguda endometrium kanseri saptanmamıştır.

Sonuç: Menstruel siklus normalde 28±7 gün arasında sürer. Bunun yaklaşık 2-6 gününde kanama olur. Kanama miktarı ise 20-60 ml’dir. Bu değerlerden herhangi bir sapma menstruel bozukluk olarak adlandırılmaktadır. Menometroraji, zamanı düzensiz ara kanamalarla birlikte miktarı 80 ml’den fazla süresi 6 günden uzun olan kanamaları tanımlar. Menometroraji çok değişik spektrumda hastalıkların semptomu olabilir. Bu hastalıklar yaşla birlikte de değişir. Özellikle endometrium kanseri bu semptomla ortaya çıkabilir. Ayrıca endometrial polip, endometrial hiperplaziler, atrofi, endometrit, submuköz myomlar, adenomyozis, ovarian kistler, hemostaz hastalıkları gibi durumlarda da menoraji görülebilir. Postmenopozal kanama ise menopoza girdikten sonra olan herhangi bir vaginal kanamayı tanımlar. Sebepleri endometrial atrofi, endometrial polip, endometrium kanseri, hormon replasman tedavisi, endometrial hiperplaziler, diğer genital kanserler olabilir. Çalışmamızda kanser olgusu saptanmamış olması ilginçtir. Fakat endometrial polip, endometrial hiperplazi, servikal polip gibi patolojiler saptanmış ve aynı zamanda tedavi edilmiştir. Semptomatik pre ve post menopozal hastalarda endometrial biyopsi alınması sadece kanser tanısında değil benign durumların tanı ve tedavisinde de etkilidir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Endometrial biyopsi, endometrium kanseri, endometrial polip, endometrial hiperplazi
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız