ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
12 - Kalsiyum kanal blokerlerinin laringoskopi ve trakeal entubasyona bağlı kardiyovasküler değişikliklere etkilerinin karşılaştırılması
   
Zafer Çukurova, Halil Çetingök
   
  ÖZET
   
  Amaç: Bu çalışmada laringoskopi ve trakeal entubasyonda refleks olarak ortaya çıkan kardiyovasküler etkileri önlemede, kalsiyum kanal blokerlerinden verapamil ve diltiazemin etkileri karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Altmış hasta randomize olarak 3 gruba ayrıldı: 1. gruba 0,1 mg/kg verapamil, 2. gruba 0,3 mg/kg diltiazem, 3. gruba ise 2cc serum fizyolojik intravenöz bolus verildi. Hemoldinamik takip açısından OAB, RPP ve KAH değişiklikleri zamana bağlı olarak değerlendirildi.

Bulgular: Her üç hasta grubunda da KAH’da, entubasyondan sonra 4. dakikaya kadar anlamlı artış gözlendi. Kalp ritmi açısından 3 grup arasında anlamlı bir fark gözlenmedi. Entubasyon sonrası ortaya çıkan OAB ve RPP değerlerindeki anlamlı artış kontrol grubuna göre verapamil ve diltiazem grubunda anlamlı derecede engellendi. Verapamil ve diltiazem grupları arasında OAB ve RPP artışını önlemede anlamlı fark izlenmedi.

Sonuç: Verapamil ve diltiazem KAH’ını anlamlı derecede etkilememiştir. Ortalama arter basıncı ve RPP artışını önlemede her iki ilaçta etkili bulunmuş, ancak ilaçlar arasında anlamlı fark görülmemiştir. Bu nedenle, her iki ilacında özellikle iskemik hipertansif hastalarda, KİBAS bulunan hastalarda ve entubasyona yanıt olarak oluşan hemodinamik etkilerin istenmediği diğer durumlarda, hipertansif atakları önlemede kullanılabileceği kanısına varıldı.
   
  Anahtar Kelimeler
  Kalsiyum kanal blokerleri, laringoskopi ve entübasyon, hemodinamik yanıt
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız