ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
10 - Telenjiektazik venlerde skleroterapi ve komplikasyonları
   
Ali Aycan Kavala, Saygın Türkyılmaz
   
  ÖZET
   
  Amaç: Alt ekstremite varisleri sık görülen, hayat kalitesinde ve iş gücünde ciddi kayıplara neden olan bir hastalıktır. Telenjiektaziler kapiller dolaşımın venöz kısmında oluşan mor renkli genişlemiş yapılardır. Genellikle 0.1-1 mm arasındadır. Bu tipteki lezyonlarda en etkin tedavi yöntemi skleroterapidir. Çalışmanın amacı da telenjiektazik ve retiküler venlerde uygulanan skleroterapilerin komplikasyonlarını belirtmek ve bunlardan kaçınmanın yollarını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Şubat 2016-Ocak 2017 arasında variköz venleri nedeniyle skleroterapi uygulanan toplam 350 hasta çalışmaya dahil edildi. Skleroterapi işlemlerinin tamamında %0.5 polidokanol kullanıldı. Hastaların tamamına işlem sonrası 24 saat elastik bandaj uygulaması yapıldı. Hastaların tamamına ayda bir kere olmak üzere bir yıl boyunca toplam 12 seans skleroterapi uygulanmıştır. Her seansda hastalara 1 ampul %0.5 polidokanol uygulanmıştır.

Bulgular: Toplam 6 hastada tromboflebit gelişti. Bu hastaların bir tanesinde derin ven trombozu gelişti. Hastaların hiçbirinde anaflaktik reaksiyon görülmedi. Toplam 3 hastada kalıcı pigmentasyon artışı görüldü.

Sonuç: Skleroterapi kolay uygulanabilen, komplikasyon riski az olan, hastaneye yatış gerektirmeyen, öncelikli kozmetik amaçlı yapılan varis tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Skleroterapi tedavisi çoğunlukla kozmetik amaçlı yapılmasından dolayı komplikasyonlarını bilmek ve o komplikasyonların tedavisine hakim olmak çok önemlidir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Skleroterapi, komplikasyon, telenjiektazi, varis
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız