ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
9 - Bilateral kasık fıtıklarında transabdominal preperitoneal onarım: tek merkez deneyimi
   
Mustafa Haksal, Nuri Okkabaz, Osman Civil, Metin Kement, Mustafa Oncel
   
  ÖZET
   
  Amaç: Bilateral kasık fıtığı olan hastalarda transabdominal preperitoneal tamir sonuçlarını irdelemek.

Yöntemler: Transabdominal preperitoneal yöntemle bilateral kasık fıtığı tamiri uygulanan tüm hastalarda prospektif olarak sosyodemografik veriler, hastalık ve operasyona ait veriler ile postoperative veriler değerlendirildi. Uzun dönemde hastalar kronik ağrı ve nüks açısından takip edildi.

Bulgular: Toplam 70 hasta (67 [95.7%] erkek, ortalama yaş 53.4±13.6) çalışmaya dahil edildi. İki hastada ameliyat esnasında tek taraflı fıtık saptandığından toplam 138 fıtık (Nyhus tip 3 [n=116; %84.1]) tamiri yapıldı. Ortalama operasyon süresi 80.6±26.5 dakikaydı. İki hastada inferior epigastrik ven yaralanması görüldü. Sadece 10 (%14.3) hastada parenteral analjezik ihtiyacı gelişti. Ortalama hastanede kalış süresi 1.21±0.67 gün olup sadece 9 (%12.8) hastada bir günden fazla yatış gerekti. İş veya normal aktivitelere dönüş süresi 10.5±4.7 gündü. Hastalar ortalama 25.9±19.4 ay takip edildi. Semptomatik nüks 2 (%1.4) hastada gelişti. Kronik ağrı ise 6 (%8.7) hastada saptandı.

Sonuç: Bilateral kasık fıtıklarında transabdominal preperitoneal tamir bir alternatif olarak düşünülebilir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Kasık fıtığı, fıtık tamiri, nüks, laparoskopi
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız