ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
4 - Sentetik polyester ligament ile akromioklavikuler eklem çıkığı tedavisi
   
Engin Çetinkaya, Murat Gül, Raşit Özcafer, Umut Yavuz, Osman Lapçin, Bilge Özkan, Yavuz Kabukçuoğlu
   
  ÖZET
   
  Amaç: Çalışmanın amacı, sentetik polyester ligament ile yapılan tespit sonrasında radyolojik olarak yeterli tespit sağlanıp sağlanamadığını ve orta dönemde fonksiyonel sonuçları değerlendirmektir.

Yöntem: 2011 ve 2015 yılları arasında 16 erkek hasta, Tip 3 (n=1), Tip 4 (n=1) ve Tip 5 (n=14) Akromioklavikuler (AK) eklem çıkığı nedeniyle, Surgilig sentetik ligament ile cerrahi tespit uygulanarak tedavi edildi. Hastaların tümü yaralanma sonrasındaki ilk 3 hafta içerisinde başvuran akut hastalar idi. Ağrı değerlendirmesi için ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası son kontrollerde görsel ağrı skalası (VAS) formu kullanıldı. Ameliyat sonrası dönemde klinik değerlendirme için Constant omuz fonksiyon değerlendirme skoru kullanıldı. Radyolojik değerlendirmede redüksiyon kaybı, osteoliz yada kırık olup olmadığı araştırıldı.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 38.5 (aralık: 22-58) yıl idi. Tüm hastalar erkek cinsiyete sahipti. Hastaların ortalama takip süresi 20 (aralık: 7-54) ay idi. Son kontrollerde ortalama Constant skoru 82.78 puan (aralık: 72-92) idi. Ameliyat öncesi ortalama 8,6 (aralık: 7-10) olan VAS skoru son kontollerde ortalama 1.4 (aralık: 0-3) oldu. VAS skorundaki azalma istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05). Radyolojik olarak 1 hastada vida çevresinde osteoliz görüntüsü mevcuttu fakat tam redüksiyon kaybı yaşanan hasta mevcut değildi.

Sonuç: AK eklem çıkığının optimal cerrahi tedavisinin nasıl yapılması gerektiği günümüzde henüz netleşmemiştir. Tedavi sonrasında fonksiyonel ve ağrı skorlarının istenilen düzeylerde olması, ciddi bir komplikasyonla karşılaşılmaması, AK eklem çıkığı tedavisinde Surgilig ile korakoklavikuler fiksasyonun başarılı bir yöntem olduğunu göstermektedir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Surgilig, sentetik polyester ligament, akromioklavikuler eklem, akromioklavikuler eklem çıkığı
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız