ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
3 - Laparoskopik kolesistektomi operasyonlarında farklı basınçlarda intraperitoneal verilen co2 insuflasyonunun hemodinamik parametreler üzerine etkisinin uscom (non-ınvaziv ultrasonografik kardiyak output monitörü) ile değerlendirilmesi
   
Vedat Kendir
   
  ÖZET
   
  Amaç: Günümüzde laparoskopik tekniklerin popülaritesi elde edilen birçok avantaj nedeni ile giderek artmaktadır. Fakat laparoskopik tekniklerin solunumsal ve hemodinamik birçok olumsuz etkisi de olabilmektedir. Bu çalışmada, elektif laparoskopik kolesistektomi planlanan hastalarda, farklı basınçlarda uygulanan CO2 insuflasyonunun hemodinamik parametrelere etkisinin non-invaziv kardiyak output monitörü ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: ASA 1-2 olan 18 – 60 yaş arası elektif laparoskopik kolesistektomi operasyonu uygulanacak toplam 40 hasta çalışmaya alındı. Grup I’de 14mmHg basınç, Grup II’de 10 mmHg basınç ile pneumoperitoneum oluşturuldu. USCOM ile; indüksiyon öncesi (bazal), entübasyon sonrası, insuflasyondan 15 dakika sonra ve desuflasyondan 15 dakika sonra olmak üzere toplam 4 kez; CO (Kardiyak output), CI (Kardiyak indeks), SV (Stroke Volüm), SVI ( Stroke Volüm İndeks ) ölçümleri yapılarak kayıt edilip değerlendirmeye alındı.

Bulgular: Gruplar arası demografik veriler arasında bir farklılık bulunmadı. Grup I de daha belirgin olmak üzere her iki grupta da CO, CI ve SVI değerlerinde belirgin azalma gözlendi.

Sonuç: CO2 ile oluştulan pnömoperitoneum solunum fonksiyonlarının yanında kardiyak fonksiyonlarda da belirgin bir azalmaya neden olmaktadır. USCOM yöntemi bu değişikliklerin tespitinde basit, etkin ve güvenli bir yöntemdir. Uygulanan basıncın artırılması oluşan değişikliklerin şiddetini de artırmaktadır.
   
  Anahtar Kelimeler
  USCOM ile laparoskopik cerrahide hemodinamik izleme
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız